30 septembrie – scadenta termenului de plata a celei de-a doua transe a impozitelor si taxelor locale

0
59

Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale a Primăriei Municipiului Iași atrage atenția asupra faptului că scadența termenului de plată a celei de-a doua tranșe din anul 2021 pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport etc.) este 30 septembrie 2021. Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și silește organul fiscal la declanșarea executării silite urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.).
Potrivit reglementărilor în vigoare, contribuabilii persoane juridice si persoane fizice pot beneficia de anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local. Cererea de anulare a accesoriilor se poate depune până la 31 ianuarie 2022 inclusiv.
Pentru a beneficia de anularea accesoriilor trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege) până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a) – c) pînă la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Prin creanțe principale se înțeleg obligațiile de plată către bugetul local al Municipiului Iaș, cum ar fi: impozit / taxă pe clădiri, impozit / taxă pe teren, impozit pe mijloace de transport, taxe folosință etc. Prin accesorii se înțeleg majorările de întârziere, penalitățile, dobânzile etc. care se datorează pentru neachitarea la scadență (în termen) a obligațiilor principale așa cum au fost detaliate mai sus.
Anularea accesoriilor se realizează după achitarea de către contribuabil a tuturor obligaților principale de plată, inclusiv cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi 31 ianuarie 2022 inclusiv sau până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, cât și a accesoriilor aferente celor din urmă.
Plata se poate face la ghișee în numerar sau cu cardul la sediul Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale (DGEFPL) din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, la ghișeul din clădirea situată în șos. Națională, nr. 43 (telefon 0232.264.246), precum și la centrele de cartier:
– cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului nr. 1, tel. 0232.253.160;
– cartier Păcurari, șos. Păcurari nr. 34, tel. 0232.276.787;
– cartier Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2, tel. 0232.227.517;
– cartier Frumoasa, bd. Poitiers nr. 20 – 22, tel. 0232.223.031;
– cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu nr. 82, tel. 0232.277.310.
În contextul actual se recomandă în continuare ca plata impozitelor și taxelor locale să se facă online (fie prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online www.ghiseul.ro, fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi www.primaria-iasi.ro – meniul Taxe Online).
Există două modalități de plată:
– Plata fără autentificare: nu sunt necesare date de acces, pot fi plătite doar taxele și impozitele al căror cuantum este deja cunoscut.
– Plata cu autentificare: sunt necesare date de acces (utilizator și parolă).
Pentru www.ghiseul.ro datele de acces se obțin prin accesarea secțiunii „Creare cont”, în care se completează CNP, numărul de card al titularului contului și o adresă de e-mail. Ulterior, se primesc pe acest e-mail userul și parola inițiale, care vor trebui schimbate la prima autentificare. După autentificare vor putea fi făcute plăți, fiind afișate toate sumele datorate.
Pentru plata pe site-ul Municipiului Iaşi (www.primaria-iasi.ro) – secțiunea Taxe Online sunt necesare date de acces, care se pot obține alegând una dintre opțiunile:
– se transmite o cerere tip însoțită de cartea de identitate scanată pe adresa de e-mail informatii@primaria-iasi.ro;
– se utilizează platforma comunicațională Ghișeul Online, accesând secțiunea Primăria Digitală situată pe banda roșie a site-ului www.primaria-iasi.ro.
Solicitanții trebuie să completeze datele de identificare, să atașeze o fotografie a cărții de identitate și cererea tip.
Cererea tip se găsește pe site la secțiunea Transparență -> Cereri și formulare tip -> Formulare diverse (pagina 2), sub denumirea „Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor și taxelor locale”.
Pentru persoanele care nu au posibilitatea de a utiliza un astfel de mijloc de comunicare la distanță, obținerea datelor de acces se face prin depunerea la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, sau la orice centru de cartier a cererii tip care se găsește la ghișeu, însoțită de copia cărții de identitate, iar datele de autentificare (utilizator şi parolă) vor fi primite ulterior pe e mail.

Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot face plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi, accesând adresa www.primaria-iasi.ro -> Transparență -> Acte de interes public -> Documente economice -> Conturile IBAN ale Municipiului Iași.
Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot lua legătura direct cu organul fiscal, care poate fi contactat astfel:
– tel. 0232.267.582, int. 175, 155, 153 și 122, e-mail: impozite.taxepf@primaria-iasi.ro sau la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, corp B (în cazul contribuabililor persoane fizice);
– tel. 0232.267.582, int. 165 si 150, e-mail: impozite.taxepj@primaria-iasi.ro sau la sediul central al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 (în cazul contribuabililor persoane juridice).
Reprezentanții Primăriei Municipiului Iași recomandă ca orice cereri sau documente să fie depuse la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță: fax (0232.410.266) sau e-mail (impozite.taxepf@primaria-iasi.ro în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria-iasi.ro în cazul persoanelor juridice).
Programul de lucru al organului fiscal este zilnic între orele 8.30 – 16.30, cu excepția zilei de joi, când programul este în intervalul orar 8.30 – 18.30.
Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 16 = 26