31 martie – scadența primului termen de plată pentru principalele impozite și taxe locale

0
61

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale a Primăriei Municipiului Iași informează ieșenii că 31 martie 2022 este scadența primului termen de plată pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport etc.). Contribuabilii persoane fizice și persoane juridice care fac plata impozitelor până pe 31 martie 2022 inclusiv beneficiază de bonificație de 5% dacă achită impozitul pe întregul an 2022.
Pe de altă parte, neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, și silește organul fiscal la declanșarea executării silite urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.).
Plata se poate face la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la sediul DGEFPL din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, cât şi la centrele de cartier localizate astfel:
– cartierul Alexandru cel Bun str. Tabacului, nr. 1, telefon 0232.253.160;
– cartierul Păcurari, șos. Păcurari nr. 34, telefon 0232.276.787;
– cartierul Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2, telefon 0232.227.517;
– cartierul Frumoasa, bd. Poitiers nr. 20 – 22, telefon 0232.223.031;
– cartierul Tătăraşi, str. Vasile Lupu nr. 82, telefon 0232.277.310;
precum și la ghișeul din clădirea situată în șos. Națională, nr. 43, telefon 0232.264.246.
Programul de lucru al organului fiscal este zilnic, între orele 8.30 și 16.30, cu excepția zilei de joi, când programul este în intervalul orar 8.30 – 18.30.
Plata impozitelor și taxelor locale să poate efectua și online (fie prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro, fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi – meniul Taxe Online).
Există două modalități de plată:
1. Plata fără autentificare: nu sunt necesare date de acces, pot fi plătite doar taxele și impozitele ale căror cuantum este deja cunoscut.
2. Plata cu autentificare: sunt necesare date de acces (utilizator și parolă).
Pentru www.ghiseul.ro autentificarea se face direct pe site. Datele de acces se obțin prin accesarea secțiunii „Creare cont”, în care se completează CNP-ul, numărul de card al titularului contului și o adresă de e-mail. Ulterior, se primesc pe e-mail, userul și parola inițiale, care vor trebui schimbate la prima autentificare. După autentificare vor putea fi efectuate plățile, fiind afișate toate sumele datorate.

Pentru plata de pe site-ul Primăriei Municipiului Iași – secțiunea Taxe Online, sunt necesare date de acces, care se pot obține prin următoarele metode:
– se transmite o cerere tip însoțită de cartea de identitate scanată pe adresa de e-mail informatii@primăria-iasi.ro;
– se utilizează platforma comunicațională Ghișeul Online, accesând secțiunea Primăria Digitală, care este situată pe banda roșie a site-ului www.primaria-iasi.ro. Vor fi solicitate datele de identificare, atașarea unei fotografii a cărții de identitate și cererea tip. Cererea tip se găsește pe site, la secțiunea Transparență – Cereri și formulare tip – Formulare diverse (pagina 2, cu denumirea „Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de plata a impozitelor și taxelor locale”).
Pentru persoanele care nu au posibilitatea de a utiliza un astfel de mijloc de comunicare la distanță, obținerea datelor de acces se face prin depunerea la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Iași (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11) sau la orice centru de cartier a cererii tip (care se găsește și la ghișeu), însoțită de copia cărții de identitate, iar ulterior se vor primi prin e-mail datele de autentificare (utilizator şi parolă).
Plata se poate efectua și prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro – Transparență – Acte de interes public – Conturile IBAN ale Municipiului Iași.
Persoanele fizice și persoanele juridice care figurează în evidența fiscală cu clădiri nerezidențiale nereevaluate în ultimii cinci ani anteriori anului fiscal de referință au obligația să depună declarațiile fiscale și rapoartele de evaluare până la 31 martie 2022 inclusiv. Neconformarea la obligație silește organul fiscal să procedeze la determinarea impozitului pe clădiri prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile, calculate conform legii pentru persoanele fizice, și a unei o cote de 5% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare pentru persoanele juridice.
În cazul conformării la obligația de depunere a declarațiilor fiscale însoțite de rapoartele de evaluare, impozitul pe clădiri se determină prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor fizice, și a unei cote de 0,95% aplicată asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor juridice. De asemenea, contribuabilii persoane juridice și persoane fizice pot beneficia de anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local.
Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv administrate de organul fiscal local se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale și accesoriile aferente administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a) -c), dar nu mai târziu de 30 iunie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
Anularea accesoriilor se realizează după achitarea de către contribuabil a tuturor obligațiilor principale de plată, inclusiv a celor cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi 30 iunie 2022 inclusiv, sau până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, cât și a eventualelor accesorii aferente celor din urmă.
Cererile sau documentele pot fi depuse la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță: fax (0232.410.266) sau e-mail (impozite.taxepf@primaria–iasi.ro, în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria–iasi.ro, în cazul persoanelor juridice).
Pentru informații suplimentare organul fiscal poate fi contactat la:
– telefon 0232.267.582, int. 175, 155, 153 și 122, adresa de e-mail impozite.taxepf@primaria-iasi.ro, la sediul DGEFPL, din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, corp B (în cazul contribuabililor persoane fizice);
– telefon 0232.267.582, int. 165 și 150, adresa de e-mail impozite.taxepj@primaria-iasi.ro sau la sediul central al DGEFPL, din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 (în cazul contribuabililor persoane juridice).
Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 8