A început distribuirea pachetelor cu alimente de la Uniunea Europeană

0
59

Luni, 6 iulie, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a început distribuirea de primei tranșe de pachete cu alimente, acordate prin Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), acordate de Uniunea Europeană în baza Regulamentul nr. 223 / 2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile OUG. nr. 84 / 2020.

Punct de distribuire: sediul din Şoseaua Naţională, nr. 43. Program de distribuire: orele 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv.

Cine beneficiaza de aceste ajutoare:

  1. a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziția scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277 / 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) persoanele / familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoanele dependente (persoane cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private) şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

Conținutul pachetului cu alimente:

Produs Ambalare Număr produse Cantitate

(kg sau litri)

Făină albă de grâu Pungă de 1 kg 5 5,00
Mălai Pungă de 1 kg 4 4,00
Paste făinoase  Pungă de 400 gr 2 0,80
Ulei Sticlă din plastic de 1 l 4 4,00
Zahăr Pungă de 1 kg 2 2,00
Orez Pungă de 1 kg 4 4,00
Conservă carne de vită Cutie metalică de 300 gr 5 1,50
Conservă carne de porc Cutie metalică de 300 gr 3 0,90
Conservă pate porc Cutie metalică de 200 gr 5 1,00
Compot de fructe Borcan sau cutie 720 ml 2 1,44
Gem de fructe 360 gr 1 0,36
Gem de fructe dietetic 360 gr 1 0,36
Total produse / cantitate   38 25.36

Condiții de livrare:

Furnizorii vor transmite către primării în două tranșe anuale pachetele alimentare și pachetele de igienă.

Termen de distribuție (se va respecta ordinea prezentării):

Pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit minim garantat și / sau de alocație pentru susținerea familiei): 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor.

Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizării distribuției listelor inițiale.

Documente necesare:

Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate (în original) al titularului beneficiului, acordat pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate al primarului, pentru persoanele / familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.

Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:

– cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;

– certificatul de încadrare în grad de handicap;

– ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care se află solicitantul.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi / sau asistenţei materiale de bază.

Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la literele a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste.

Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a), b), conform prevederilor legale ale legislației specifice acordării acestora.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

39 − = 36