Angajatorii indică ce meseriaşi să formeze şcoala, la Camera de Comerţ

0
60

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), invită angajatorii ieşeni la o discuţie cu tema „Economia reală şi personalul calificat” în care vor fi prezentate noutăţile învăţământului profesional şi tehnic în sistem dual.

Evenimentul se va desfăşura în ziua de joi, 18.05.2017, între orele 14.00-16.00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie din Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou.

Va fi o discuţie pragmatică între operatorii economici şi reprezentanţii învăţământului profesional şi tehnic, orientată pe necesarul de calificare de pe piaţa muncii şi tipurile de meserii în care se vor forma elevii în şcolile profesionale. În condiţiile legislaţiei recent adoptate, învăţământul dual poate deveni atractiv pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care se pot califica în meserii solicitate în mod real pe piaţă. Totodată, în acelaşi cadru legal, operatorii economici au posibilitatea să indice şcolilor ce meserii sunt necesare pe piaţa muncii şi, pe lângă aceasta, beneficiază de facilităţi fiscale, pot participa la deciziile consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ prin desemnarea unor reprezentanţi şi pot formula propuneri legate de durata şi conţinutul programelor de formare profesională” a declarat Sorin Gheorghiu, director în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Din partea învăţământului profesional şi tehnic, interlocutorii operatorilor economici vor fi prof. dr. Claudia Tănase, inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic IŞJ Iaşi şi Florentina Vasilescu, coordonator regiunea Nord-Est, CNDIPT.

Învăţământul dual este practic o formă de organizare atât a învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT), cât şi a formării profesionale a adulţilor, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare:

– este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

– se desfăşoară pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

– operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

– facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe:

– contract de parteneriat încheiat între operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află unitatea şcolară (contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri);

– contract individual de pregătire practică, încheiat între elev (părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor), operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;

Sunt prevăzute facilităţi fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ (facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale).

În condiţiile în care se ridică din ce în ce mai mult problema lipsei meseriaşilor, a forţei de muncă pregătite, angajatorii – din orice domeniu de activitate – care doresc să aibă un cuvânt de spus cu privire la calificările pe care să le furnizeze şcoala, sunt invitaţi să participe la acest eveniment interactiv, confirmând din timp participarea prin formularul de pe site-ul Camerei de Comerţ, www.cciasi.ro.” a declarat Sorin Gheorghiu, director în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 3 =