Breviarul economic al judeţului Iaşi, actualizat de Camera de Comerţ

0
74

Camera de Comerţ a publicat, pe site-ul propriu, ediţia actualizată a „Breviarului Economic al Judeţului Iaşi”, o radiografie a firmelor locale realizată pe baza datelor financiare anuale raportate de societăţile comerciale ieşene. Structurat pe domenii de activitate şi ilustrat cu grafice sugestive, Breviarul oferă atât o imagine la zi a societăţilor comerciale, cât  şi tendinţa de dezvoltare pe ultimii 10 ani, oferind o privire retrospectivă începând cu anul 2008, anul premergător crizei economice.

După ce face o trecere în revistă a numărului de firme aflate în funcţiune şi contextul naţional şi regional în care se plasează Iaşul din punct de vedere al Prodului Intern Brut (PIB), Breviarul se axează pe firmele active, structurate pe domenii de activitate, urmărind trei indicatori principali: numărul de firme active, cifra de afaceri şi numărul de salariaţi.

„Aşa cum am mai spus şi cu alte ocazii, nu sunt cifre sau informaţii generate sau descoperite de noi, ci sunt date colectate din bilanţurile anuale ale societăţilor comerciale din Iaşi, aşa cum au fost acestea declarate, pe care le-am agregat şi structurat în aşa fel încât să oferim o imagine clară asupra principalelor domenii de activitate” a declarat Sorin Gheorghiu, director în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Domeniile de activitate în care au fost grupate firmele din punct de vedere statistic sunt: IT&C, industrie, agricultură, construcţii, comerţ, servicii şi turism. Dinamica de ansamblu a perioadei 2008-2017 arată că cei trei indicatori principali au cunoscut mai întâi o cădere abruptă, urmată de o tendinţă de revenire. Cifra de afaceri (în echivalent euro la cursul mediu anual) şi-a revenit cel mai bine, fiind în 2017 cu 14% peste cea din 2008, în timp ce numărul de firme locale active se situează aproximativ la acelaşi nivel cu cel din 2008, iar numărul de salariaţi se află sub pragul din 2008 (cca. 88%).

„Desigur, dinamica indicatorilor diferă de la un domeniu la altul dar, ca o caracteristică oarecum comună, putem concluziona că anul 2017 s-a prezentat cu cifre în creştere faţă de cel anterior. Datele financiare agregate şi prezentate sub formă statistică sunt aferente bilanţurilor anuale din perioada 2008-2017, depuse în termen legal, ale societăţilor comerciale care sunt înregistrate cu sediul social în judeţul Iaşi. Recomandăm de urmărit în Breviar inclusiv valoarea şi ponderea grupelor de activităţi din interiorul fiecărui domeniu, pentru o imagine mai clară asupra economiei locale. Încadrarea pe domenii de activitate a fost realizată pe baza codului CAEN declarat în fiecare bilanţ” a completat Sorin Gheorghiu, director în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Breviarul economic poate fi consultat online pe site-ul Camerei de Comerţ, www.cciasi.ro.  

Marius GAVRILESCU

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here