Bunul samaritean de la Serviciul Asociaţii Proprietari. Nereguli multe, amenzi zero

0
83

În urma controalelor efectuate în perioada 27 iulie – 7 august 2015, Serviciul Asociaţii Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi a constatat următoarele aspecte deficitare: repartizări de sume pentru care nu au fost prezentate documente justificative, nu s-au întocmit şi supus spre aprobare adunării generale a proprietarilor bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2014, nu s-a prezentat registrul cu procesele verbale încheiate cu ocazia şedinţelor de comitet executive şi adunări generale, nu s-au prezentat contracte încheiate cu asociaţia de proprietari, în condiţiile în care personalul a fost remunerat, s-au operat eronat sume în contabilitatea asociatiei, nu s-au prezentat documente care să ateste că s-au pus în aplicare decizia/deciziile comitetului executiv de a efectua demersuri de recuperare a prejudiciului de la fostul administrator, nu s-au prezentat documente care să ateste îndeplinirea măsurilor trasate. Cu toate acestea, administratorii si presedintii de asociatii nu au primit nici o sanctiune. În perioada amintită, Serviciul Asociaţii Proprietari condus de Ionica Ciobanu a oferit 95 de îndrumări telefonice şi 87 de îndrumări persoanelor care s-au deplasat la sediul instituţiei. De asemenea, au fost întocmite 11 adrese şi somaţii, rezolvându-se 40 de sesizări din 41 primite.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here