Centru de Integrare a Refugiatilor la Iasi. Cei mai multi migranti aflati pe teritoriul Moldovei se gasesc la Iasi

0
108

Potrivit datelor furnizate de doua ONG-uri care se ocupa cu integrarea migrantilor in societatea romaneasca, Iasul detine recordul de fi cel mai “cosmopolit” loc din Moldova in ce priveste originea si numarul mare de migranti.

Fundatia ICAR si AIDRom – Asociatia Ecumenică a Bisericilor din România lanseaza proiectul ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – o provocare comună” care va fi implementat pe o perioadă de 12 luni în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, localitățile Rădăuți și Iași.
Evenimentul de lansare va avea loc la Iași, în data de 30 iunie 2016, la Prefectura Iași, sala Galbenă, între orele 09:00-14:00.
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de beneficiarii unei forme de protecţie internaţională (BPI), precum şi de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României (RTT), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României.
Pentru derularea acestor activități dedicate persoanelor din grupurile țintă din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, proiectul va inființa un Centru Regional de Integrare (CRI) la Iași și un punct de lucru în Rădăuți contribuind astfel la asigurarea unuia din rezultatele așteptate ale PN-FAMI, și anume ”Programe de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și resortisanții țărilor terțe cu ședere legală în România implementate permanent în cel puțin 6 orașe reprezentative”.
Procentul beneficiarilor unei forme de protecție în județele din regiunea 3 la care se referă proiectul este de 7,21% din totalul la nivel național, din care 4,12% în județul Suceava (din care cei mai mulți sunt în localitatea Rădăuți – 3,89%), 2,4% în județul Iași și 0,69% în județul Neamț. În ceea ce privește RTT cu ședere legală, numărul acestora, conform statisticilor IGI din data de 30.09.2015, este de 3.370 în jud. Iași, 1.004 în jud. Suceava, 625 în jud. Neamț și 358 în jud. Botoșani.
Proiectul este implementat de Fundația ICAR în parteneriat cu AIDROM-Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioadă de 12 luni, este de: 774 390 lei.
Serviciile proiectului se vor concentra în special pe oferirea de asistență străinilor care au primit recent o formă de protecție internațională din partea statului român, cu scopul de a-i sprijini în integrarea în societatea românească. Proiectul va acorda o atenție specială persoanelor vulnerabile din rândul grupului țintă principal, cum ar fi: minorii și minorii neînsoțiți, familiile monoparentale, femeile singure, persoanele în vârstă, persoane cu boli cronice sau probleme de sănătate, persoane cu dizabilități, victime ale torturii sau altor forme grave de violență fizică și psihică. Aceste categorii de persoane au nevoie de sprijin în accesarea și parcurgerea cu succes la programului de integrare, în acomodarea cu societatea și cultura românească, în accesarea diferitelor servicii sociale la care au dreptul deoarece prezintă un risc ridicat de marginalizare socială și economică.
Prin acest proiect se urmăreşte:
– integrarea în societatea românească a beneficiarilor de protecție internațională (BPI) din Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.

– integrarea în societatea românească a resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România aflati în Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.
– Inițierea dialogului dintre toți actorii implicați în integrarea migranților din România (autorități publice centrale/locale, organizații, mediatori, comunități de migranți etc.)
– Îmbunătățirea nivelului de informare și imbogățirea cunoștințelor reprezentanților autorităților locale din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași despre cele doua grupe de străini și creșterea gradului lor de implicare în integrarea BPI și RTT în societate.
La evenimentul de lansare vor fi invitați reprezentanți ai autorităților publice din toată regiunea cu activitate sau rol în integrarea străinilor cu ședere legală, precum: structurile IGI, reprezentanți ai Prefecturilor și Primăriilor, ai Direcțiilor de Asistență Socială, ai Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratelor Școlare Județene etc. De asemenea, vor fi invitați și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale relevante, membri ai grupurilor țintă și ai instituțiilor de presă din zonă.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here