Conexiune rutiera intre depoul CTP din Dacia si Complexul ERA

0
70

Modernizarea depoului Companiei de Transport Public (CTP) din zona Dacia va atrage după sine o serie de modificări în structura arterelor de circulație din zonă. Elementul de noutate conținut de documentația care stă la baza planului urbanistic zonal îl constituie realizarea unei conexiuni rutiere cu zona Complexului ERA prin prelungirea străzii Tabacului. Pe strada nou creată va fi construită și o cale de rulare a tramvaielor, cu plecare din Rond Dacia, iar trama stradală va fi modernizată.
Depoul CTP din zona Dacia va fi modernizat în baza unei finanțări realizate (parțial) prin creditul contractat anul trecut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).
În ședința Consiliului Local din 28 mai 2021 a fost aprobat un proiect de hotărâre care vizează aprobarea studiului de prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv. Conform documentului amintit, valoarea totală a proiectului este de 151.563.774,08 lei (cu TVA), din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj reprezintă 80.927.430,95 lei (cu TVA). Investiția este eșalonată pe o perioadă de trei ani, durata acesteia fiind de 22 de luni.
În noul depou vom adăposti toate echipamentele noi pe care le achiziționăm pe fonduri europene. La proiectarea depoului s-a lucrat cu o echipă de consultanță finanțată de BERD. Depoul va avea două spații de adăpostire, unul pentru 46 tramvaie, cealalt pentru 62 de autobuze electrice, în funcție de gabarit. Va fi primul depou din România, dar și din Europa de Est, construit pentru a fi independent energetic. Toate capacitățile energetice vor fi asigurate de panouri fotovoltaice. Am reușit să structurăm această investiție pe 5,5 hectare, rezultând o utilizare foarte judicioasă a terenului disponibil. Banii pentru depou înseamnă aproximativ 151 de milioane de lei, iar implementarea lui se va face în 22 de luni”, a declarat primarul Mihai Chirica.
Actualul depou de tramvaie și autobuze CTP Dacia a fost construit pentru a servi la întreținerea și gararea flotei de tramvaie și autobuze, precum și sistemului de transport în comun, pe baza proiectului de investiții din anul 1980, ca bază mixtă pentru întreținere mijloace de transport public. „Serviciile actualului depou de tramvaie și autobuze din Dacia suferă din cauza condițiilor precare, lipsei de echipamente moderne și clădirilor inadecvate și degradate care găzduiesc activitățile. Tehnologiile existente sunt la nivelul anilor 1970 – 1980. Fluxurile și funcțiunile existente sunt proiectate pentru deservirea acelorași perioade și nici nu mai corespunde necesităților și criteriilor de mobilitate durabilă actuale”, argumentează reprezentanții municipalității.
Soluția tehnică propusă pentru modernizarea depoului Dacia include demolarea tuturor clădirilor existente în vederea refuncționalizării depoului, demolarea integrală a platformelor interioare, redefinirea căilor de acces actuale pentru tramvaie și autobuze (separarea fluxurilor fiind imperativă), împrejmuirea completă pentru asigurarea siguranței în exploatare, introducerea sistemelor de semnalizare modernă, incluzând semnalizarea automatizată, rețeaua de contact, rețelele interioare, instalațiile, control acces, PSI, CCTV, respectiv crearea unui dispecerat la nivelul depoului pentru deservirea ambelor moduri de transport cu posibilitatea interoperabilității cu dispeceratul central (condiție pentru asigurarea unei mobilități durabile), prin digitalizarea proceselor.
În urma realizării proiectului sunt așteptate următoarele rezultate: reproiectarea fluxurilor și funcțiunilor la nivelul depoului pentru asigurarea unei exploatări optime și eficiente; asigurarea fluxului de circulație pe moduri de transport la nivel de depou și la nivelul străzii de acces; realizarea unei stații intermodale, în rondul Dacia; asigurarea întreținerii, reviziei și reparației vehiculelor noi, recent achiziționate, conform cerințelor cărților tehnice și cu echipamente adecvate; realizarea infrastructurii de depozitare adecvată a vehiculelor din punct de vedere tehnic, operațional și de mediu; asigurarea continuității serviciului de transport în faza modernizării depourilor; crearea condițiilor de dezvoltare a serviciului de transport public, atât din punct de vedere al calității, cât și al cantității, prin integrarea rețelei de transport public urban cu rețeaua de transport public la nivel metropolitan; rezolvarea repercusiunilor negative asupra calității spațiului urban (vibrații, poluare fonică, poluare atmosferică etc.) legate de actualul amplasament al depozitelor; contribuția la dezvoltarea transportului public în contextul unei strategii mai generale de promovare a mobilității urbane durabile; digitalizarea activităților la nivel de depou prin implementarea soluțiilor specifice de tip DMS, BSM etc. Totalul suprafeței pe care se va interveni va fi de 55.219 metri pătrați

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here