Depoul din Dacia va fi demolat si reproiectat pentru a gazdui cele mai moderne tramvaie pe care le-a avut Iasul

0
58

În perioada următoare, Primăria Iasi intenționează să demareze un proiect de modernizare a depoului Companiei de Transport Public din zona Dacia. Modernizarea depoului devine prioritară odată cu semnarea contractelor de achiziție, cu fonduri europene, a 32 de tramvaie (Bozankaya și PESA).

În acest sens pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de joi, 30 aprilie, va figura un proiect privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 21 milioane de euro sau echivalentul în lei, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Potrivit primarului Mihai Chirica, resursele locale proprii sunt limitate (ținând cont de actualul context și de măsurile legislative adoptate în ultimii ani), iar necesarul aferent proiectelor de investiții este, în general, considerabil mai mare decât disponibilul existent. În vederea asigurării resurselor financiare necesare implementării obiectivelor de investiții, Municipiul Iași face demersuri atât pentru atragerea unui volum cât mai mare din fondurile bugetului de stat și fondurile externe nerambursabile disponibile, cât și pentru alocarea de fonduri din bugetul local, cu luarea în considerare totodată, a necesarului pentru restul acțiunilor pe care municipalitatea are obligația să le întreprindă. Obiectivul face parte din lista investițiilor prioritare care necesită concentrarea de resurse financiare proprii considerabile, peste posibilitățile actuale de susținere din bugetul local.

Conform documentului menționat, perioada de grație este de până la trei ani, urmând ca rambursarea să poată fi făcută în următorii 12 ani, în rate egale, trimestriale (dacă împrumutul este în lei) sau semestriale (dacă împrumutul este în euro). Dobânda este influențată de indicele Euribor la 6 luni, la care se adaugă marja de 1,25 – 1,50% pe an, marja finală urmând a fi negociată.

La data de 31 decembrie 2019, Municipiul Iași înregistra un grad de îndatorare de 8,35%, iar la data de 31 martie 2020 de 4,07%. În cazul contractării împrumutului de la BERD, gradul de îndatorare în perioada 2020 – 2035 nu ar depăși nivelul de 9,10%.

Modernizarea depoului Companiei de Transport Public (CTP) din zona Dacia, se află deja într-un stadiu mai avansat. Din acest motiv, pe ordinea de zi a ședinței menționate va figura un proiect privind aprobarea raportului privind un studiu de oportunitate pentru noile depouri de autobuze și tramvaie din Municipiul Iași și a indicatorilor tehnico-economici pentru acest proiect. Costurile estimate sunt de 15.991.006 euro, cu TVA, iar durata estimată de realizare a lucrărilor de 24 de luni.

Serviciile actualului depou de tramvaie și autobuze al Companiei de Transport Public Dacia suferă din cauza condițiilor precare, lipsei de echipamente moderne și clădirilor inadecvate și degradate care găzduiesc activitățile. Tehnologiile existente sunt la nivelul anilor 1970 – 1980. Concret, clădirile nu sunt izolate termic, motiv pentru care se identifică o mare pierdere energetică în desfășurarea activităților. De asemenea, se impune schimbarea rețelei de contact și a sistemului de alimentare, precum și a rețelei interioare de distribuție utilități. Se propune modernizarea integrală a sistemului de alimentare rețea contact, actualul sistem fiind conceput și realizat acum mai bine de 30 de ani, fără a fi modernizat sau reparat capital de la data construcției. În cadrul aceluiași proiect, căile de acces și circulație actuale vor fi reorganizate pentru fiecare sistem de transport cu bandă rezervată”, se arată în proiectul de hotărâre.

Soluția tehnică propusă pentru modernizarea depoului Dacia include demolarea tuturor clădirilor existente în vederea refuncționalizării depoului, menținerea parțială a platformelor ca fundație pentru infrastructură, redefinirea căilor de acces actuale pentru tramvaie și autobuze (separarea fluxurilor fiind imperativă) și împrejmuirea completă pentru asigurarea siguranței în exploatare și restructurarea tuturor sistemelor, incluzând semnalizarea și automatizarea, rețeaua de contact, rețelele interioare, instalațiile.

În urma realizării proiectului sunt așteptate următoarele rezultate: realizarea infrastructurii de depozitare adecvată a vehiculelor din punct de vedere tehnic, operațional și de mediu; asigurarea continuității serviciului de transport în faza modernizării depourilor; crearea condițiilor de dezvoltare a serviciului de transport public atât din punct de vedere al calității, cât și al cantității, prin integrarea rețelei de transport public urban cu rețeaua de transport public la nivel metropolitan; rezolvarea repercusiunilor negative asupra calității spațiului urban legate de locația actuală a depozitelor; contribuția la dezvoltarea transportului public în contextul unei strategii mai generale de promovare a mobilității urbane durabile.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

41 − 40 =