Deputatul Camelia Gavrilă propune solutii pentru actuala criză a manualelor scolare

0
60

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport,  subliniază importanța   manualului școlar, principalele aspecte ce țin de elaborarea, evaluarea, selecția acestora, dar mai ales responsabilitatea de asigurare a calității și a  valorii informaționale susținute prin acest instrument fundamental pentru demersul educațional.  

„Indiferent de conținuturi, abordări metodice, strategii de predare, manualul școlar rămâne un reper pentru elevi și profesori, fiind prima sursă de informare în activitatea didactică de la nivelul clasei. Nu putem vorbi despre învățământ performant fără să asigurăm manuale școlare de calitate pentru toți elevii. Calitatea manualelor este direct proporțională cu cea a programelor școlare,  fiind esențială în cadrul arhitectural asigurat de filosofia pedagogică a planului de învățământ, structurat pe trepte și niveluri de învățământ, pe filiere, profiluri și specilizări, însumate toate intr-un proces continuu de dezvoltare a învățământului românesc modern.”

Cu toate acestea, situația manualelor școlare este încă dificilă, subiect de controverse, cu accente polemice, interese financiare sau politice, tonuri virulente, deși soluțiile există. Au fost identificate și comentate în spațiul public numeroase greșeli, regăsite în manualele școlare, greșeli științifice, gramaticale, semantice sau tipografice, aspecte grave, impardonabile, care umbresc această activitate complexă și încercarea Ministerului Educatiei Nationale de a face ordine în dezordinea perpetuată de ani de zile în procesul de editare și distribuire a manualelor. Semnul de întrebare este reprezentat de faptul că această situație îngrijorătoare se repetă de mai mulți ani, indiferent de guvernare și de editura sau editurile care au gestionat manualele școlare.  

Din perspectiva celor întâmplate și în urma unei analize atente, pe baza dezbaterilor publice, a audierilor celor responsabili în cadrul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, printr-un dialog continuu cu ministerul de resort și reprezentanții instituțiilor partenere, deputatul prof. dr. Camelia Gavrilă consideră că sunt necesare măsuri urgente, precum:

 1. actualizarea legislației secundare din domeniu pentru a se asigura, în acest sens, un parcurs coerent;
 2. crearea unor comisii multiple de evaluare, pe diferite niveluri de specialitate, reprezentate de profesori specialiști, din mediul universitar și preuniversitar, cercetători, inspectori – activitate de evaluare ce trebuie să vizeze calitatea științifică, conținuturile, structura și logica organizării interne, aspecte metodice, conținutul grafic, tehnoredactarea etc.;
 3. realizarea unui calendar echilibrat al elaborării manualelor, cu termene rezonabile pentru elaborare și apoi evaluare, selecție, tipărire, iar, în final, elevii să beneficieze de manuale odată cu începerea anului școlar, în septembrie;
 4. modificarea legislației cu privire la licitațiile publice și soluționarea contestațiilor în timp util, rezonabil;
 5. realizarea unor exemplare-semnal/exemplare-martor pentru verificare și validare a conținutului științific și a tipăririi corecte;
 6. transparentizarea evaluărilor și a procedurilor de selecție a manualelor;
 7. stabilirea unui cadrului legal clar pentru această activitate de editare a manualelor cu accent pe criteriul calității și mai puțin pe aspecte legate de costuri; desemnarea unui redactor de carte pentru a asigura corectitudinea și calitatea editării fiecarui manual;
 8. asigurarea unui cadru de formare unitar pentru cadrele didactice ce evaluează manuale școlare;
 9. precizarea clară a responsabilităților editurii, precum și ale autorilor, ale evaluatorilor prin proceduri care să stabilească, printre altele, și termene rezonabile pentru verificarea și validarea conținuturilor științifice, întrucât situația creată în acest an școlar în privința manualelor de clasa a VI-a se datorează și ritmului alert în care s-a lucrat, fără să se acorde timpul necesar fiecărei etape de parcurs în elaborarea unui manual școlar.

 În analiza deputatului ieșean se regasesc aspecte  si trimiteri spre modele și experiențe din alte țări cu performanțe în domeniu, sisteme care au conturat un demers complex bazat pe calitate, inovație didactică, viziune pedagogică modernă și preocupări pentru formarea adecvată a elevului, pregătit pentru o lume a cunoașterii, a dezvoltării, a progresului tehnologic:

 • într-o lume a digitalizării, existența manualelor/ a variantelor digitale trebuie să reprezinte constant o completare a educației elevului și a manualelor tradiționale;
 • analize de cost, aspecte financiare, prețul manualelor școlare, în multe dintre țările Uniunii Europene sunt verificate și stabilite de comisii formate din reprezentanți ai guvernului/ai ministerului de resort și ai editurilor;
 • sunt realizate programe, activități școlare și abordări metodice pentru ca elevul să își facă o parte din teme la școală, eliminându-se astfel dificultatea transportului tuturor manualelor la domiciliul elevilor, dar și sprijinul de specialitate pentru a asigura un parcurs individualizat al progresului educațional.

 

„Consider că, în viitor, un număr suficient de filtre valorice, de evaluări succesive, încrucișate, prin două-trei echipe de profesori-evaluatori ar putea semnala mai eficient eventuale erori științifice, metodice, grafice, asigurând un produs final de calitate. Manualul școlar este principalul instrument de lucru al profesorului și al elevului, dar, dincolo de zona pedagogică, acesta reprezintă și una din carțile fundamentale  prin care un elev pătrunde treptat în universul cunoașterii, al științei, al culturii, își cunoaște țara, tradițiile, limba, descoperă lumea, se deschide spre înțelegere multiculturală – la nivel național și internațional. Calitatea, conținutul, adecvarea la vârstă și atractivitatea manualelor sunt repere esențiale într-un spatiu al educatiei moderne si responsabile”, a susținut prof. dr. Camelia Gavrilă.  

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here