Direcția de Asistență Socială începe distribuirea de pachete alimentare pentru persoanele defavorizate

0
62

Începând cu data de 10 februarie 2021, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, va distribui cea de-a doua tranșă de pachete cu alimente acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), acordate de Uniunea Europeană, la sediul din şos. Naţională nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv.

Beneficiarii pachetelor de alimente sunt:

  1. a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277 / 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) persoanele / familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform legislației în vigoare, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Pachetele cu alimente conțin următoarele produse: făină albă de grâu (pungă de 1 kg. – 5 buc), mălai (pungă de 1 kg. – 4 buc.), paste făinoase (pungă de 400 g. – 2 buc), ulei (sticlă din plastic de 1 l. – 4 buc), zahăr    (pungă de 1 kg. – 2 buc), orez (pungă de 1 kg. – 4 buc), conservă de carne de vită (cutie metalică de 300 g. – 5 buc), conservă de carne de porc (cutie metalică de 300 g – 3 buc), conservă pateu de ficat de porc (cutie metalică de 200 g. – 5 buc), compot de fructe (borcan sticlă sau cutie metalică 720 ml. – 2 buc), gem de fructe (360 g. – 1 buc), gem de fructe dietetic (360 g. – 1 buc).

Pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit minim garantat și / sau de alocație pentru susținerea familiei) distribuția pachetelor se va face în 45 de zile calendaristice de la data primirii lor. Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente), pachetele vor fi distribuite în 15 zile calendaristice de la data finalizării distribuției listelor inițiale.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate în original titularului beneficiului acordat, pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate al primarului, pentru persoanele / familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.

Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană, certificatul de încadrare în grad de handicap, ancheta socială efectuată de personalul specializat care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, și moștenitorii persoanelor decedate.

Aducem la cunoștiința viitorilor beneficiari că este necesară depunerea unei solicitări scrise pentru acordarea pachetelor alimentare sau a pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă (persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente, etc.) la sediul Direcției de Asistență Socială, din Iași, str. Mitropolit Varlaam nr. 54.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here