Dispar 8 hectare din terenul Cimitirului “Sfanta Treime” din Pacurari.

0
86

Cimitirele iesene raman aceleasi “locuri luminate, cu verdeaţă, unde nu-i durere, nici întristare, nici suspin…”, dar nici loc suficient de ingropaciune. Dupa ce Administratia Cimitirelor a decretat inchise cimitirele “Eternitatea” si “Petru si Pavel”, un alt cimitir din cele 5 aflate in administrarea Primariei Iasi, respectiv Cimitirul Sf. Treime,  a fost “scurtat”, din pix, de o suprafata de 8 hectare de teren destinat infiintarii de locuri de veci. In acest sens, in cursul zilei de maine, consilierii locali vor aproba modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de hotarare, in vederea punerii in aplicare a Legii nr. 7/13.03.1996 a cadastrului şi publicitatii imobiliare, republicată, care prevede obligativitatea evidenţei tehnice a imobilelor de pe întreg teritoriul ţării, s-a dispus efectuarea de masuratori la Cimitirul Sf. Treime, de catre o societate autorizata. Urmare a masuratorilor efectuate de catre SC Grup Cinci SRL au rezultat urmatoarele suprafete :

– teren aferent Cimitirului Sf. Treime, suprafata 94605.79 mp ;

– constructie C1- Cladire administrativa, suprafata 70.29 mp ;

– constructie C3- Casa mortuara, suprafata 22.60 mp ;

In acest moment, in inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 10/2015, terenul aferent cimitirului figureaza cu o suprafata de 174000 mp. Diferenta dintre suprafata inventariata si suprafata reala din teren se justifica prin mai multe modificari care au avut loc in timp. Astfel, prin adresa nr. 21735/2008 Primaria Comuniei Rediu aduce la cunostinta Municipiului Iasi depasirea limitei administrativ teritoriale, stabilita potrivit dosarului nr. 822/2007 de delimitare administrativ teritoriala pe traseul dintre UAT Iasi si UAT Rediu, dosar receptionat de OCPI. De asemenea, in adresa se precizeaza ca suprafata ocupata de Municipiul Iasi pe raza comunei face parte din vechiul amplasament al Fundatiei Caritatea, Comuna Rediu fiind in imposibilitatea de a restitui acesteia terenul in urma demersurilor realizate de fundatie in baza Legii 18/1991. Conform celor mentionate, SC Servicii Publice Iasi SA a efectuat demersurile necesare pentru a restabili limita dintre cele doua unitati administrativ teritoriale, prin mutarea gardului ce imprejmuieste Cimitirul Sf. Treime. Tinand cont de aceste aspecte, executivul Primariei Iasi a dispus modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică incheiat in anul 2010 intre Municipiul Iaşi şi SC Servicii Publice Iasi SA.noul_cimitir_pacurari_3

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here