Explozie de cereri pentru avize în vederea înfiinţării de plantaţii de nuci, caişi şi aluni, în judeţul Iaşi

0
63

Anul trecut, tot mai mulţi agenţi economici au solicitat avize de gospodărire a apelor de la Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad pentru înfiinţarea de noi plantaţii de pomi (nuci, aluni, caişi, cireşi), sere şi alte categorii de culturi finanţate prin fonduri europene nerambursabile accesate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Comparativ cu anul 2015, când au fost emise doar 4 avize de gospodărire al apelor, în anul 2016 specialiştii A.B.A Prut-Bârlad au elaborate şi emis 16 avize pentru plantaţii noi de pomi.

Totodată A.B.A Prut-Bârlad a emis în cursul anului 2016 avize de gospodărire a apelor pentru promovarea proiectelor care urmează a fi finanţate din fonduri europene nerambursabile accesate prin Programul Operaţional de Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, contribuind prin aceasta la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost emise acte de reglementare pentru promovarea unor proiecte de alimentare cu apă/canal pentru aglomerări şi avize pentru două drumuri judeţene: Bârlad-Laza-Codăeşti şi Iaşi-Suceava.

Anul trecut, la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad au fost emise 568 de acte de reglementare în domeniul gospodăririi apelor.

Pe lângă activitatea de reautorizare din punct de vedere a gospodăririi apelor ale obiectivelor cărora le-au expirat actele emise în anii anteriori, specialiştii au avizat şi autorizat şi noi obiective realizate pe ape sau în legătură cu apele. Aşadar, anul trecut au fost emise următoarele acte de reglementare:

– 204 de autorizaţii de gospodărire a apelor;

– 160 de avize de gospodărire a apelor;

– 89 de notificări de începere a execuţiei lucrărilor;

– 108 notificări pentru punerea în funcţiune a lucrărilor;

-4 avize de amplasament;

– 3 permise de traversare.

Experţii A.B.A Prut – Bârlad au continuat şi finalizat procedurile de verificare în teren, dar şi cele de autorizare a sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare/epurare a apelor uzate, aflate în administrarea marilor operatori zonali de servicii de apă/canal, în concordanţă cu prevederile Directivelor Consiliului Comunitatilor Europene (CEE), coroborat cu prevederile din Angajamentele rezultate din procesul de negociere cu Uniunea Europeană.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here