Gluma sinistra cu popi si finantisti! Dupa noul Cod Fiscal, Biserica scapă de taxe si impozite

0
84

Nici în 2016 preoţii nu vor fi obligaţi să dea bon fiscal pentru lumânări, nunţi şi botezuri. Noul Cod Fiscal introduce noi scutiri de dări la stat în cazul cultelor religioase din România, fără să adauge nimic în plus ca impozitare. În schimb, persoanele fără venituri, cu unele excepţii, vor fi obligate să depună declaraţie la Fisc pentru a li se calcula CASS-ul pe care îl au de plată, punctează gandul.info.
Reprezentanţii cultelor religioase vor fi scutiţi de impozit pentru sumele pe care le obţin din vânzarea de terenuri, clădiri şi maşini pe care le-au folosit în activităţi economice, condiţia fiind ca sumele respective să fie utilizate pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult.
Pe de altă parte, ca noutate, din 2016 şi asociaţiile religioase, pe lângă cultele religioase, vor beneficia de scutiri de impozit pentru clădiri.
Cultele religioase nu sunt impozitate, potrivit actualului Cod Fiscal, pentru mai multe tipuri de venituri, după cum urmează:
– veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii,
– venituri obţinute din chirii,
– alte venituri obtinute din activităţi economice,
– venituri din despăgubiri în forma bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate.
Scutirile sunt acordate cu o condiţie, şi anume ca toţi banii obţinuţi să fie utilizaţi, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în conditiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit specifice cultelor religioase.
Eugenia Ion, tax manager la Contexpert Consulting, a explicat pentru sursa citată cum noul Cod clarifică şi faptul că, în cazul cultelor, nu sunt impozabile alte diverse venituri, după cum urmează:
contributiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
veniturile obţinute din taxe de orice fel;
veniturile din donaţii, precum şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
veniturile din dividende şi dobânzi dacă acestea provin din investirea veniturilor care au fost considerate neimpozabile;
venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;
resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbări, conferinte etc. dacă acestea sunt utilizate în scopuri sociale;
veniturile obţinute din reclama şi publicitate, veniturile din închirieri de spaţii publicitare pe clădiri, terenuri, cărţi, reviste, ziare;
veniturile realizate din despăgubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate in activitatea economica;
sumele primite din impozitul pe venit redirectionat de catre persoanele fizice.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here