Iasul va avea un nou arhitect sef. Concursul va avea loc de Sfanta Parascheva

0
44

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al judeţului Iaşi, in urma plecarii.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare – în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza pe 14 octombrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
-copia actului de identitate;
-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
-cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

84 − 76 =