Începe admiterea de toamnă la USV Iași

0
60

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași, fosta USAMV) organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 6 – 9 septembrie 2021 pentru locurile rămase neocupate la sesiunea din vară. În total, este vorba despre 428 de locuri la buget și taxă, atât pentru studii de licență, cât și pentru masterat.

Locurile admiterii de toamnă sunt pentru 15 programe de studiu la licență, existente la trei Facultăți: Agricultură, Horticultură și Ingineria Resurselor Animale și Alimentare. Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Ingineria și managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului și a mediului sau Biologie. La Facultatea de Horticultură, viitorii studenți se pot specializa în Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului sau Biotehnologii. În cadrul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, candidații pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură și acvacultură, Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Controlul și expertiza produselor alimentare. Trebuie menționat că, la Facultatea de Medicină Veterinară locurile atât cele bugetate cât și cele cu taxă, au fost ocupate la sesiunea din luna iulie.

Conform calendarului dedicat admiterii, începând de pe 6 și până pe 9 septembrie 2021, va avea loc înscrierea candidaților prin depunerea dosarului la sediul facultăților, iar on-line platforma va fi disponibilă până la 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor – 8 septembrie.

Același calendar de admitere este valabil pentru studiile de master candidații având la dispoziție 149 de locuri la buget, 25 la taxă, dar și pentru învățământul la distanță unde sunt disponibile 135 locuri cu taxă.

Admiterea candidaților pentru programele de licență, la USV din Iași, se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%).

Studenții USV Iași beneficiază de numeroase facilități, condiții moderne de studiu, baze de practică proprii situate în mai multe regiuni ale țării, ateliere de microproducție a berii, de patiserie și panificație, procesare a laptelui și a cărnii, cazare în campusul studențesc format din cămine dotate cu săli de bucătărie și cu spălătorie, precum și de o bază sportivă completă la care au acces gratuit.

Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here