Inspectie fulger a evaluatorilor ADRNE, in focarul de infectie de la Spitalul Sf. Maria din Iasi

0
54

Evaluatori și experți din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au inspectat clădirea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” în vederea precontractării finanțării.

După vizita pe teren, reprezentanții ADR Nord-Est au verificat și documentele depuse de către Consiliul Județean în vederea obținerii fondurilor pentru reabilitate și modernizare.

Proiectul propus de C.J către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est -organism intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR 2014-2020) se încadrează în categoriile de operațiuni ale Axei Prioritare 3-Sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea B — clădiri publice.

Valoarea totală a investiției „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria Iași”, este de 121.476.139,00 lei (inclusiv TVA).

Contribuția proprie a Consiliului Județean Iași pentru cofinanțarea proiectului va fi de 27.381.174,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și echivalentul a 2% din valoarea eligibilă a acestuia, în sumă de 1.881.899,30 lei (inclusiv TVA).

“Vizita de precontractare este un pas extrem de important care precede semnarea contractului de finanțare. Modernizarea Spitalului de Copii “Sf. Maria” este esențială nu doar pentru Iași ci pentru întreaga regiune deoarece unitatea medicală deservește aproximativ 800.000 de potențiali pacienți din județele Moldovei.  Anual, la Spitalul de Urgență pentru Copii sunt tratați 45.000 pacienți. Prin această investiție ne dorim să avem o clădire care să îndeplinească toate condițiile pentru desfășurarea actului medical și pentru spitalizarea bolnavilor în condiții moderne”, a declarat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași.

Pe lângă lucrările de reabilitare, clădirea în care funcționează spitalul necesită și  intervenții  majore la instalațiile electrice, sanitare și termice.

Prin realizarea proiectului se urmărește: creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” prin măsuri de izolație termică; reabilitarea și modernizarea instalațiilor termoenergetice; instalarea și utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; implementarea unor sisteme de management energetic în scopul îmbunătățirii eficienței energetice și monitorizării consumurilor de energie dar și înlocuirea corpurilor de iluminat.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 7 =