O nouă sesiune de examinare pentru ieșenii care vor să fie atestați ca administratori de imobile

0
68

Municipalitatea ieșeană anunță organizarea unei noi sesiuni de examinare a persoanelor fizice în vederea obținerii atestatului de administrator de imobile în data de 12 aprilie 2018.

Astfel, persoanele care în prezent au absolvit cursuri de pregătire în domeniu, dar nu sunt atestate, pot să solicite înscrierea în vederea susținerii examenului în baza unei cereri, la care se vor anexa documentele solicitate. Dosarul se verifică de reprezentantul comisiei de atestare (Serviciul Asociații Proprietari cu sediul în Şos. Naţională nr. 43) după care se depune la registratura Primăriei Municipiului Iași

Data limită pentru depunerea dosarelor este 2 aprilie, urmând ca pe 5 aprilie să fie afișată lista candidaților admiși pentru examinare. Proba scrisă se va susține pe 12 aprilie, care va fi urmată de proba de interviu pe 25 aprilie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 aprilie.

Evaluarea cunoştinţelor solicitanţilor constă în completarea  unui test grilă cu 24 de întrebări din legislaţia în vigoare specifică asociaţiilor de proprietari şi a unui test – lucrare practică privind repartizarea cheltuielilor. Durata probei va fi de două ore. Din cele 24 de întrebări, candidatul trebuie să obțină minimum 21 de puncte ca să fie declarat admis.

Candidaţii declaraţi respinşi la sesiunile anterioare privind examenul de obţinere a atestatului de administrator de imobile pot participa la o nouă sesiune de atestare în baza unei cereri, cu actualizarea dosarului – după caz – și achitării taxei de examinare.

Mai multe informații despre calendarul și bibliografia necesară candidaţilor care doresc să participe la examenul de atestare în vederea obţinerii certificatul de atesare ca administrator de imobile- pot fi consultate la avizierele Primăriei Municipiului Iași,  cât și pe pagina de internet a instituţiei.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here