Oamenii invizibili ai Iasului – 5% din populatia judetului nu are identitate. In judetul Iasi sunt 37.000 de oameni care nu au acte

0
60

Având în vedere faptul că în Registrul National de Evidentă a Persoanelor a fost identificat un număr semnificativ de persoane care nu au solicitat punerea în legalitate cu acte de identitate în termenele stabilite de lege, precum si pentru buna desfăsurare a activitătii de informare a cetătenilor cu privire la motivele, documentele necesare și termenele în care pot solicita eliberarea unui nou act de identitate, Directiei Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi face anumite precizari necesare in cazul persoanelor care nu au acte de identitate.
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nașterii și prenumele părinților;
în cazul schimbării domiciliului;
în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
în cazul atribuirii unui nou cod numeric personal (C.N.P.);
în cazul deteriorării actului de identitate;
în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
în cazul schimbării sexului;
în cazul anulării;
pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile

Titularul sau reprezentantul său legal are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, pe raza căruia are domiciliul sau reședința, eliberarea unei noi cărți de identitate, prezentând următoarele documente:
cererea pentru eliberarea actului de identitate, formular tipizat care se regăsește la ghișeul serviciilor de evidență a persoanelor;
actul de identitate, cu excepția situațiilor în care acesta a fost pierdut sau furat;
certificatul de naștere, original și copie;
certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
certificatul de deces al soțului/soției decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
documentul cu care face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:
– cu cel mult 6 luni (180 de zile) înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile în caz de preschimbare;
– în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile care privesc modificarea numelui/prenumelui, a datei ori locului nașterii sau a prenumelui părinților;
– oricând, în situația preschimbării actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile (buletinele de identitate).

La nivelul judetului Iasi, la data de 31 decembrie 2015, erau aproximativ 37.000 persoane care nu detineau acte de identitate valabile. Aceste persoane detin acte de identitate expirate sau nu detin deloc act de identitate pentru ca nu au solicitat niciodata. La 31 decembrie 2015, populatia judetului Iasi era de 927.500 persoane”, a declarat Carla Tisan, sefa DJEP Iasi.
Program de lucru cu publicul la ghiseele DJEP, este: luni – joi: 7.30 -16.00 si vineri: 7.30 -13.30.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here