Primaria Iasi cauta director pentru Clubul Sportiv Municipal Iași 2020, consilieri la Urbanism si inspectori la Finantele Publice

0
67

Primăria Municipiului Iași va organiza concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de director al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020. Candidații trebuie să depună un proiect de management care să cuprindă, o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Iași pentru perioada 2021 – 2024, strategii, programe, proiecte și măsuri concrete, cuantificabile, care vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management.
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs și a proiectului de management este 4 noiembrie 2021 inclusiv, ora 16.00. Proba scrisă se va desfășura pe 12 noiembrie 2021, ora 10.00, iar ulterior interviul și susținerea proiectului de management.
Condițiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile:
* în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință – științe juridice;
* în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință – științe economice;
* în domeniul fundamental științe inginerești, matematică/informatică sau în domeniul fundamental știința sportului și educației fizice;
– vechime în muncă de minimum zece ani;
– experiență în activitate managerială de minimum trei ani;
– experiență în coordonarea de activități sportive la nivel național/internațional.
Angajări la Urbanism
La sfârșitul lunii noiembrie vor fi organizate alte două concursuri de recrutare, fiind vizată ocuparea a cinci posturi.
Primul concurs va avea loc pe 24 noiembrie 2021, fiind scoase la concurs patru funcții publice de execuție în cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism:
* un post consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizare Construcții;
* două posturi consilier grad profesional superior la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente;
* un post consilier, grad profesional principal la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente.
Condiții specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, domeniul urbanism sau domeniul construcțiilor;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
* șapte ani (pentru funcția de consilier grad profesional superior);
* cinci ani (pentru funcția de consilier grad profesional principal).
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 9 noiembrie 2021, selecția acestora fiind realizată în aceeași zi. Proba scrisă va avea loc pe 24 noiembrie 2021, ora 10.00, iar interviul în maximum cinci zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Angajări la Finanțele Publice Locale
Al doilea concurs va avea loc pe 26 noiembrie 2021 și vizează ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale. Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până pe 15 noiembrie 2021, selecția acestora fiind realizată în maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Proba scrisă va avea loc pe 26 noiembrie 2021, ora 10.00, iar interviul în maximum cinci zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de inspector clasa I grad superior:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale (ramura de științe: științe economice sau științe administrative specializarea administrație publică);
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
* minimum șapte ani.
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de referent clasa III grad superior:
• studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
* minimum șapte ani.
❗ Informații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267.582, int. 141 sau 275 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iași: http://www.primaria-iasi.ro/…/informatii…/144/concursuri.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here