Proceduri simplificate pentru plata somajului tehnic. Cine poate beneficia de șomaj tehnic plătit de stat în această perioadă?

0
67

AJOFM Iasi vine cu precizari de ultima ora privind procedura de acordare a somajului tehnic. Astfel, orice angajator care a închis temporar total sau parțial/a redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19, și a evidențiat în REVISAL angajații cărora le întrerupe temporar total/parțial contractul individual de muncă (CIM) și care au fost suspendate potrivit art. 52 alin. (1) lit. c din Codul muncii.
Șomajul tehnic, conform Codului muncii se acordă exclusiv angajaților având CIM. Inclusiv cluburile sportive și ONG-uri, practic oricărui angajator având salariați cu formă de angajare CIM.
(*) este eliminată necesitatea deținerii Certificatului de Situații de Urgență
(*) sunt eliminate condiționările de indicatori financiari
(*) este eliminată limitarea in funcție de numărul de salariați
Cine mai poate beneficia de alte indemnizații similare somajului tehnic plătit de stat în aceasta perioada?

 Orice PFA, întreprindere individuală, persoane care obțin venituri exclusiv din contracte de drepturi de autor sau drepturi conexe, structurile sportive având contracte de activitate sportivă. Se depun online și se plătesc de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Iași.
Ce sume se plătesc din bugetul asigurărilor pentru șomaj?
Angajatorii cu angajați având CIM: pentru fiecare persoană – 75% din salariul brut al angajatului sau maxim 75% din câstigul salarial mediu brut (4072 lei);
Categoriile tip PFA, II, cei angajați cu drepturi de autor, orice formă de muncă aferentă meseriilor liberale: indemnizație lunară egală cu 75% din câștigul salarial mediu brut (4072 lei);
Structurile sportive pentru persoanele având contracte de activitate sportivă – 75% din drepturile în bani aferente contraprestației sportive sau maxim 75% din câștigul salarial mediu brut.

Angajatorii pot, dacă doresc si au fondurile necesare, să suplimenteze sumele până la minim 75% din salariu, conform Codului Muncii.

Excepții
✓ În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care, cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația în cauză.
✓ În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.
✓ În situația în care un angajat are încheiate mai multe CIM-uri și toate sunt cu normă parțială, iar suspendarea intervine doar pentru unele dintre ele, atunci acesta va beneficia de indemnizația aferentă CIM cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
✓ Pensionarii care au CIM și acesta a fost suspendat, beneficiază de șomaj tehnic.

Procedura de lucru pentru somajul tehnic, incepand cu 1 aprilie

În vederea acordării, conform prevederilor O.U.G. nr. 30/2020, modificată și completată prin O.U.G. nr. 32/2020, a sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pentru angajații ale căror contracte de muncă au fost suspendate potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,

Angajatorii cu sediul în raza teritorială a jud. Iași trebuie să depună, prin poștă electronică, la AJOFM Iași, următoarele documente conform modelelor care vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I:

 1. cerere semnată şi datată de reprezentantul legal;
 2. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului;
 3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, AJOFM Iași propune acestora două variante de depunere a documentelor:

 1. prin intermediul aplicației informatice dezvoltate de către colegii noștri de la AJOFM Harghita – http://www.locuridemuncaharghita.ro/Sectiune%20agenti/PISA/pisa0.php;

sau

 1. prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail iasi@anofm.gov.ro.

Varianta 1 (recomandată angajatorilor de către AJOFM Iași)

Angajatorul trebuie să parcurgă următorii pași:

 1. Accesează aplicația informatică a AJOFM prin intermediul link-ului http://www.locuridemuncaharghita.ro/Sectiune%20agenti/PISA/pisa0.php;
 2. Se loghează cu codul fiscal/codul unic de înregistrare, iar parola este formată din primele 4 cifre ale codului fiscal/ codului unic de înregistrare.

În cazul în care nu se obține logarea, angajatorul trimite o solicitare cu datele sale de identificare (denumire, cod fiscal, sediu, telefon, reprezentant legal, cont bancar, banca, telefon, e-mail) către AJOFM Iași la adresa de e-mail ajofm@is.anofm.ro pentru crearea contului personalizat. AJOFM Iași va transmite către angajator userul (care este întotdeauna codul fiscal/codul unic de inregistrare) și parola;

 • Se intră în Platforma de relaționare cu angajatorii și se accesează butonul Șomaj tehnic (există și un tutorial video ce explică funcționalitatea aplicației pe partea de șomaj tehnic, ignorând explicațiile inițiale referitoare la chestionar epidemie);
 1. Se intră în pagina Șomaj tehnic, se completează corect Contul bancar (Codul IBAN) (aplicația are cheie de validare pentru cont) și Banca la care este deschis contul și se salvează datele. Ulterior, se accesează butonul Introducere persoana somaj tehnic și se introduc, prin salvări succesive în aplicație, salariații ale căror contracte de muncă au fost suspendate potrivit art. 52 alin. (1) c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin completarea tuturor cîmpurilor (aplicația are chei de validare pentru CNP, număr de zile lucrătoare).
 2. După introducerea tuturor salariaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate vor fi generate de către aplicație cele 3 documente (cerere, declarație pe propria răspundere, listă salariați) necesare solicitării șomajului tehnic de la AJOFM Iaș Documentele vor fi generate în format .pdf și vor fi salvate de către angajator în propriul computer/laptop. Dacă deține o semnătură electronică, angajatorul va certifica cu această semnătură documentele generate din aplicație și le va transmite prin intermediul aplicației către AJOFM Iași. Dacă nu deține o semnătură electronică, angajatorul va lista documentele generate din aplicație, le va semna, le va scana și le va transmite prin intermediul aplicației către AJOFM Iași.
 3. După transmiterea documentelor prin intermediul aplicației, angajatorul va primi un număr de înregistrare generat de aplicație, iar AJOFM Iași va fi informat imediat că angajatorul a transmis documentele necesare plății indemnizaț AJOFM Iași va descărca documentele din aplicație, le va verifica din punct de vedere al formei (angajatorul își asumă răspunderea pentru toate datele completate în cele 3 documente) și va efectua plata, în termen de maxim 15 zile, în contul angajatorului.

Pentru asistență tehnică în intervalul orar 08.00 – 17.00 se poate trimite e-mail la ajofm@is.anofm.ro

Varianta 2

Angajatorii cu sediul în raza teritorială a jud. Iași vor depune, prin poștă electronică, la AJOFM Iași, cele 3 documente conform modelelor care vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I:

 1. cerere semnată şi datată de reprezentantul legal;
 2. declaraţie pe propria răspunde După transmiterea documentelor prin intermediul aplicației, angajatorul va primi un număr de înregistrare generat de aplicație, iar AJOFM Iași va fi informat imediat că angajatorul a transmis documentele necesare plății indemnizaț AJOFM Iași va descărca documentele din aplicație, le va verifica din punct de vedere al formei (angajatorul își asumă răspunderea pentru toate datele completate în cele 3 documente) și va efectua plata, în termen de maxim 15 zile, în contul angajatorului. După transmiterea documentelor prin intermediul aplicației, angajatorul va primi un număr de înregistrare generat de aplicație, iar AJOFM Iași va fi informat imediat că angajatorul a transmis documentele necesare plății indemnizațiilor. AJOFM Iași va descărca documentele din aplicație, le va verifica din punct de vedere al formei (angajatorul își asumă răspunderea pentru toate datele completate în cele 3 documente) și va efectua plata, în termen de maxim 15 zile, în contul angajatorului.re a reprezentantului legal al angajatorului;
 3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Documentele vor fi transmise la adresa de e-mail iasi@anofm.gov.ro.

După transmiterea documentelor, AJOFM Iași va descărca documentele, le va verifica din punct de vedere al formei (angajatorul își asumă răspunderea pentru toate datele completate în cele 3 documente) și va efectua plata, în termen de maxim 15 zile, în contul angajatorului.

Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here