Program redus, vineri, 28 decembrie, la centrele de cartier, pentru plata taxelor locale

0
65

În acest an ieșenii mai pot plăti taxele și impozitele locale doar vineri, 28 decembrie 2018. Serviciul public de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu va lucra în zilele de 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019.
Vineri, 28 decembrie 2018, obligațiile la bugetul local pot fi achitate între orele 8.30 și 15.00, în vederea respectării termenului comunicat de Trezoreria Municipiului Iași cu privire la depunerile în numerar. Eventualele plăți urgente în numerar pot fi făcute până la ora 16.30 doar la casieriile Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11 – 15, în Corpul B (camera 3, etajul 1) și Corpul D.
Începând cu ziua de 3 ianuarie 2019 toate impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local inclusiv cele aferente anului 2019 se vor încasa în regim de program normal, respectiv zilnic între orele 8.30 și 16.30, cu excepţia zilelor de joi, când programul este 8.30 – 18.30.
Încasările în numerar și prin intermediul terminalelor POS care permit utilizarea cardurilor se pot face, conform programului menționat, atât la casieriile de la sediul central din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11 – 15, cât și la centrele de cartier, astfel:
– Tătărași, strada Vasile Lupu, nr. 82, telefon 0232.277.310;
– Nicolina, strada Petre Țuțea, nr. 2, telefon 0232.227.517;
– Păcurari, șoseaua Păcurari, nr. 34, telefon 0232.276.787;
– Alexandru cel Bun, strada Tabacului, nr. 1, telefon 0232.253.160;
– Frumoasa, bulevardul Poitiers, nr. 22-26, telefon 0232.223.031;
– Ghișeul din clădirea situată în șoseaua Națională, nr. 43, telefon 0232.264.246.
Plata impozitelor se poate efectua și electronic, fie prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online (ghiseul.ro), fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi (meniul Taxe Online), sau prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro/portal-primaria-municipiului-iasi/documente-economice/5950/acte-de-interes-public.
Principalele impozite și taxe locale se achită în două tranșe egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Contribuabilii persoane fizice și juridice care efectuează plată integrală pentru anul 2019 pentru impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport până pe 31 martie 2019 inclusiv beneficiază de bonificație de 5%.
Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și silește organul fiscal la declanșarea executării silite urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.).

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here