Programări online în vederea depunerii documentelor necesare pentru înstrăinarea / dobândirea mijloacelor de transport

0
63

Începând de luni, 8 martie 2021, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale (DGEFPL), oferă contribuabililor (persoane fizice și persoane juridice) posibilitatea programării online în vederea depunerii documentelor necesare pentru înstrăinarea / dobândirea / transferul mijloacelor de transport.

Programarea online permite rezervarea intervalului de timp pentru prezentarea la ghișeu în vederea depunerii documentelor și se poate realiza pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Iași, www.primaria-iasi.ro  – secțiunea PROGRAMĂRI AUTO DGEFPL, de către persoana interesată (contribuabil / împuternicit). Nu se pot face programări prin e-mail, fax sau telefonic.

„Prin punerea la dispoziție a acestui serviciu dorim eliminarea aglomerărilor de persoane și simplificarea interacțiunii cu acestea. Este un nou pas spre digitalizarea serviciilor oferite de municipalitate și îi asigur pe ieșeni că eforturile noastre de modernizare a administrației publice vor continua prin inițiative diverse, atât cu fonduri europene, cât și locale”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Ghid de utilizare

 Înainte de completarea programării, contribuabilul se asigură că deţine toate documentele prevăzute de legislația specifică în materie fiscală privind operațiunea dorită. Documentele / formularele necesare pot fi vizualizate / descărcate de pe pagina web a Primăriei Municipiului Iași – secțiunea PROGRAMĂRI AUTO DGEFPL. Un contribuabil (persoană fizică/persoană juridică) are dreptul la o singură programare activă, o altă programare fiind disponibilă după expirarea celei anterioare (pentru același mijloc de transport / aceeași serie șasiu). Programarea se face de către contribuabil / împuternicit, fiind gratuită și netransmisibilă. Perioada disponibilă pentru programare online va fi stabilită în funcție de gradul de ocupare. În zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior programării prin acte normative, respectiv în zilele în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul nu se fac programări (programarea pentru aceste intervale de timp fiind blocată). În cazul în care programarea online este făcută pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ, documentele vor fi depuse în altă zi lucrătoare, comunicată contribuabilului prin e-mail.

DGEFPL îşi rezervă dreptul de a anula programările care nu respectă prevederile mai sus. În situația în care dosarul este incomplet, contribuabilul / împuternicitul se reprogramează sau optează pentru completarea dosarului prin depunerea documentelor la registratura organului fiscal. Programul de lucru al organului fiscal este zilnic între orele 8.30 și 16.30, cu excepția zilei de joi, când programul este în intervalul orar 8.30 – 18.30.

Contribuabilul (persoană fizică / persoană juridică) completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare (nume și prenume, CNP, e-mail, număr telefon, tipul operațiunii „înstrăinare / dobândire”, număr înmatriculare, serie șasiu, tipul autovehiculului). Pentru a continua programarea online este necesară exprimarea în mod expres a consimţământului cu privire la termenii şi condiţiile de programare online conform prezentului regulament și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și luarea la cunoștinţă a prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de depunere a documentelor privind înstrăinarea / dobândirea / transferul mijloacelor de transport.

Pentru finalizarea programării este obligatorie accesarea butonului Confirmă programarea din mesajul primit la adresa de email indicată în formularul de programare. După finalizarea programării aplicația va transmite un mesaj automat pe adresa de email indicată de către contribuabil / împuternicit, cu data și ora programării și un număr unic de identificare a programării (în caz contrar trebuie verificat folderul Spam). Adresa de email introdusă trebuie să fie validă. Programarea online neonorată se anulează automat.

Depunerea documentelor privind înstrăinarea / dobândirea / transferul mijloacelor de transport se face la data şi ora stabilite în programare. Neprezentarea la data şi ora programate, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din documentele prezentate şi / sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea programării. Contribuabilul trebuie să prezinte formularele completate și documentele în original și copie, certificate pentru conformitate cu originalul, sub semnătură olografă, precum și dovada achitării impozitelor și taxelor (daca este cazul, spre exemplu pentru înstrăinare). Funcţionarii publici desemnați soluţionează cererile în conformitate cu prevederile legale în materie fiscală şi cu prevederile „Regulamentului privind Sistemul automatizat și integrat de preluare și prelucrare a cererilor de tip programări online”.

Pași de urmat:

 – Click pe PROGRAMĂRI AUTO DGEFPL;

– Pe prima pagină, în Meniul de sus, dați click pe PROGRAMĂRI;

– În partea stângă a paginii, sub CALENDAR, dați click pe PERSOANĂ FIZICĂ / PERSOANĂ JURIDICĂ;

– Se alege ziua în care doriți programarea;

– Se alege Ghișeul și ora (G1/G2 pentru persoane juridice și G3/G4/G5/G6 pentru persoane fizice);

– Se completează câmpurile din dreapta:

  • Nume, prenume / Denumire societate;
  • CNP / CUI;
  • Email;
  • Telefon;
  • Număr înmatriculare;
  • Serie șasiu.

– Alegeți ÎNSTRĂINARE/DOBÂNDIRE (după caz);

– Click pe DOCUMENTE NECESARE (PERSOANĂ FIZICĂ) /DOCUMENTE NECESARE (PERSOANĂ JURIDICĂ).

– Descărcați și completați formularele aferente operațiunii pe care doriți să o faceți. Urmăriți lista de documente cu care trebuie să vă prezentați în ziua programării. Această listă este disponibilă și în Meniul principal, de sus, INFORMAȚII UTILE;

– Selectați TIPUL AUTOVEHICULULUI;

– Bifați:

  • NU SUNT ROBOT
  • SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE;
  •  

– Click pe TRIMITE CEREREA;

– Se va afișa data, ora și numărul rezervării într-un mesaj de tipul:

„Rezervarea efectuată de dumneavoastră pentru data…, la ora…, număr rezervare…, a fost finalizată cu succes. Verificați emailul și confirmați programarea.”

– Pe adresa de email veți primi un mesaj CONFIRMARE PROGRAMARE de tipul:

„Bună ziua….,

Rezervarea efectuată de dumneavoastră pentru data…, la ora…, număr rezervare…, a fost finalizată cu succes.

Vă rugăm confirmați programarea.

Vă rugăm să vă prezentați la ora… la ghișeul… la sediul DGEFPL din:

– (pentru persoane fizice): bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11-15, corpul B, etaj 1, camera 3;

– (persoane juridice): bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11;

Vă mulțumim!

Primăria Municipiului Iași”

– Verificați datele introduse din tabelul afișat sub acest mesaj;

– Dacă datele sunt corecte apăsați click pe butonul CONFIRMĂ;

– După confirmare veți primi un mesaj PROGRAMARE CONFIRMATĂ de tipul:

„Rezervarea efectuată de dumneavoastră pentru data…, la ora…, număr rezervare…, a fost confirmată cu succes.”

– În cazul în care constatați că datele completate sunt greșite sau incomplete apăsați pe butonul ANULEAZĂ. Se va afișa un mesaj de tipul:

 „Rezervarea efectuată de dumneavoastră pentru data…, la ora…, număr rezervare…, a fost anulată cu succes.”

– Pe adresa de email veți primi un mesaj ANULARE PROGRAMARE de tipul:

„Bună ziua…,

Rezervarea cu nr… a fost anulată cu succes.

Vă mulțumim!

Primăria Municipiului Iași”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here