Proiectele din ultimul mandat al lui Nichita, resapate de Chirica si trimise pe masa Guvernului si a parlamentarilor

0
67

Ca și în anii precedenți, având în vedere că dezbaterea Bugetului de Stat pentru anul 2019 este o oportunitate importantă pentru ca proiectele Iasului să beneficieze de finanțare guvernamentală, primarul Mihai Chirica a trimis o listă a acestor proiecte, atât Guvernului României, cât și celor 17 parlamentari de Iași. Printr-o adresă oficială, edilul-șef a cerut membrilor executivului și legislativului să susțină amendamente pentru includerea în Bugetul de Stat pe anul 2019 a finanţării proiectelor detaliate. Astfel de adrese în vederea finanțării proiectelor au fost trimise și ministerelor de resort.

Iată lista proiectelor Municipiului Iași pentru care a fost solicitat sprijin:

Infrastructura rutieră:

„Varianta de Ocolire a municipiului Iasi – Etapa I – Varianta Sud”

Lucrările la obiectivul de investiții „Varianta de Ocolire a Municipiului Iași – Etapa I – Varianta Sud” au demarat în anul 2006, având ca ordonator principal de credite Ministerul Transporturilor, iar autoritate contractantă Compania Națională de Autostrazi și Drumuri Naționale din România.

Necesitatea acestei investiții a fost motivată de problemele pe care le creează prezența traficului greu și foarte greu în zonele intens populate ale Iașului (Canta, Moara de Foc, Gară, bd. Nicolae Iorga), fapt care produce numeroase neajunsuri atât locuitorilor din zonele amintite, cât și celorlalți participanți la trafic.

De asemenea, un alt factor care contribuie la necesitatea urgentării finalizării lucrărilor la varianta de ocolire îl constituie depășirea frecventă în zona stației tip trafic IS-1-Podu de Piatră din Municipiul Iași a indicatorului PM 10. Finalizarea acestui obiectiv este imperios necesară în vederea restricționării / devierii traficului greu aflat în tranzit pe raza Municipiului Iași din zona bd. Nicolae Iorga pe șoseaua de centură.

Pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Varianta de Ocolire a municipiului Iași – Etapa I – Varianta Sud”, necesarul de finanțare este de 421.867 mii lei cu TVA, din care valoarea C+M este de 355.408 mii lei, cu TVA, defalcată astfel:

– Obiectul 2 – Varianta trafic greu, nod rutier Km 0+000 + iluminat intersecții Km 0+000 – Km 13+905 și parcare Km 11+ 600, în valoare de 91.475 mii lei cu TVA;

– Obiectul 3 – Varianta trafic greu, Sector Km 19+960 – Km 26+460, în valoare de 150.473 mii lei cu TVA;

– Obiectul 4 – Varianta trafic ușor (sector Km 0+000 – Km 8+185) și penetrație Cartier Dacia, în valoare de 113.460 mii lei cu TVA).

„Varianta de ocolire a Municipiului Iași – Etapa a II-a – Varianta Nord”

Prin Hotărârea de Guvern nr. 663 / 27.06.2007 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a Municipiului Iași – Etapa a II-a – Varianta Nord”. Acest tronson de drum are o lungime de 30 km și necesită alocarea a circa 30 milioane de euro.

La data elaborării Studiului de Fezabilitate, unul dintre criteriile avute în vedere în stabilirea traseului l-a constituit asigurarea accesului către Aeroportul Internațional Iași, în scopul deservirii prin mijloace auto de mare capacitate a zonei cargo. În contextul actual, ținând seama de amplasamentul stabilit pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, realizarea acestui obiectiv de investitii reprezinta o prioritate.

„Autostrada Iași – Târgu Mureș”, denumită „Autostrada Unirii”

Municipiul Iași și-a exprimat în permanență susținerea în vederea construirii unei autostrăzi care să asigure legătura între Moldova și Transilvania, motivat de faptul că aceasta este foarte importantă pentru deschiderea spre piețele din Est și pentru atragerea companiilor străine de a investi în Iași și în întreaga zonă a Moldovei.

În acest context, „Autostrada Iaşi – Târgu Mureş”, denumită „Autostrada Unirii”, aprobată prin Legea nr. 291 / 29.11.2018, devine o alternativă atractivă pentru traficul internaţional de tranzit, care se va desfăşura între Coridoarele de Transport Pan – european nr. IV şi nr. IX.

 Pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (str. Sarmisegetuza – stradela Sofia Nădeje / lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei – Dacia – pod cu 4 benzi carosabile). Podul nou care urmează să fie realizat va avea lungimea totală de 60,70 m, având trei deschideri de 14,15 m + 26,30 m + 14,15 m, cu schema statică grinzi simplu rezemate. Valoarea totală necesară realizării obiectivului de investiție este de 7.781 mii lei, cu TV

2. Sănătate:

Spitalul Regional de Urgență Iași

Municipiul Iasi s-a implicat activ în susținerea proiectului „Spitalului Regional de Urgență Iași” și a înaintat către Ministerul Sănătății documentele necesare demarării acestui proiect important pentru Municipiul Iași și intreaga zonă a Moldovei.

În vederea derulării și respectării termenelor proiectului este necesară alocarea de fonduri, începand cu anul 2019, pentru toate categoriile de lucrări ce fac obiectul acestuia. Conform studiului de fezabilitate elaborat de consorțiul Planet – Conseil Sante – Tieg, valoarea totală a proiectului este de 534,7 milioane euro (din care: 287,8 milioane euro pentru construcția spitalului; 52,1 milioane euro pentru refuncționalizare Spitalul „Sf. Spiridon” Iași și 30 milioane euro pentru străzi, utilități, etc.).

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași

Este unul din marile spitale din Municipiul Iași, asigurând servicii medicale de cea mai înaltă calitate pentru întreaga zonă a Moldovei. În structura Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” funcționează următoarele clinici și compartimente medicale: Clinica Nefrologie, Clinica de Urologie și Transplant Renal, Stația de Dializă, Clinica de Geriatrie și Medicină Internă, Secția ATI și ambulatoriile de specialitate.

Necesarul de finanțare pentru Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași este în cuantum de 55.040 mii lei, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

 • „Reabilitare, modernizare Secție Clinică A.T.I. și Bloc Operator pentru Transplant Renal” = 097 mii lei;
 • Extindere clădire Ambulatoriu Clinic = 093 mii lei;
 • Reabilitare termică și eficientizare energetică clădire nouă C2 = 739 mii lei;
 • Dotarea cu aparatură medicală de strictă necesitate (Litotriptor, aparat radiologic mobil în brat C, Computer tomograf, aparat de ventilație, aparat dializă, ecograf, aparatură laborator diagnostic rapid etc) = 111 mii lei.
 • Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Funcționează ca prestator de servicii medicale spitalicești în domeniul ortopediei, reumatologiei, balneologiei, recuperare cardio-pulmonară, recuperare neurologică, medicina muncii, recuperare neuromotorie și ORL. În Spitalul Clinic de Recuperare Iași sunt internați atât pacienți din județul Iași, cât și pacienți din celelalte județe ale zonei Moldovei.

Necesarul de finanțare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iași este în cuantum de 5.820 mii lei, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

 • Dotarea cu aparatură medicală de strictă necesitate (echipament radiologic digital cu coloană port tub motorizată și prindere în tavan, stație și server PACS, video Head Impuse Test, sistem videoninstagmograf, sisteme potențiale evocate auditive și vestibulare, audiometru digital etc.) = 220 mii lei;
 • Reabilitare stație de preepurare ape uzate sulfuroase a spitalului;
 • Reparații capitale – modernizări = 600 mii lei.
 • Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iași

Institutul de Boli Cardiovasculare – IBCV „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” din Iaşi  asigură servicii medicale pentru întreaga regiune a Moldovei, fiind singurul centru european la care sunt arondați aproximativ 5,5 milioane de oameni.

Necesarul de finanțare pentru anul 2019 pentru finalizarea lucrărilor demarate la Institutul de Boli Cardiovasculare – IBCV „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” din Iaşi este în cuantum de 10.000 mii lei.

3. Învățământ:

Municipiul Iași este preocupat în permanență de educația copiilor și în acest sens a întreprins eforturi pentru modernizarea, reabilitarea și extinderea imobilelor în care își desfășoară activitatea creșele și grădinițele. Aceste unități de învățământ vor contribui la rezolvarea problemei sociale a copiilor ai caror părinți vor să-și reia activitatea profesională și socială. Prin urmare, Municipiul Iași a dispus realizarea unor documentatii pentru modernizarea a două creșe din Iași, respectiv:

„Modernizare, extindere și dotare Creșa nr. 1

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 06.03.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiție „Modernizare, extindere și dotare Cresa nr. 1”.

Valoarea totală a investiției este de 2.550,256 mii lei, inclusiv TVA, iar suma necesară a fi alocată de la Bugetul de stat este de 2.419,6 mii lei (inclusiv TVA), conform Contractului de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul Iași înregistrat sub numărul 3214 / 50311 / 2018, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

„Modernizare și dotare Creșa nr. 10”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76 / 06.03.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiție „Modernizare și dotare Creșa nr. 10”.

Valoarea totală a investiției este de 1.874,864 mii lei (inclusiv TVA), iar suma necesară a fi alocată de la Bugetul de stat este de 1.782,340 mii lei (inclusiv TVA), conform Contractului de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice și Municipiul Iași înregistrat sub numărul 3213 / 50310 / 2018, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

4. Sport

„Sala Polivalentă în municipiul Iași”

Municipiul Iași s-a implicat activ în susținerea proiectului „Sala Polivalentă în municipiul Iași”. Terenul, în suprafață de 54.000 mp, este amplasat în Zona Moara de Vânt, liber de sarcini, deținut în baza Titlului de Proprietate nr. 186538 / 4.11.2004 și inventariat în domeniul public al Municipiului Iași prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212 / 2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat.

Până la această dată au fost parcurse următoarele etape:

 • A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 126/2018 pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal – Sala Polivalentă;
 • Au fost elaborate studiile aferente Planului Urbanistic Zonal (Studiul de urbanism, Studiul de arpentaj cadastral, Studiul geotehnic, Studiul pedologic și de bonitate, Studiul de impact asupra mediului, Studiul de gospodărire a apelor, Determinare coordonate geografice în sistem WGS 84);
 • Documentația a fost analizata în CTATU și a fost emis Avizul de Oportunitate;
 • S-a desfășurat etapa de informare a publicului;
 • S-au obținut toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism menționat mai sus.

Precizăm că documentația privind analiza impactului asupra mediului pentru Spitalul Regional de Urgență Iași a luat în calcul prezența în proximitatea acestuia a Sălii Polivalente, iar Direcția de Sănătate Publică Iași, prin Avizul Favorabil nr. 14118 / 24.07.2018, a impus doar respectarea distanței de 349 m față de viitorul Spital Regional de Urgență Iași, care poate fi considerată zona de protecție sanitară, conform studiului de impact asupra sănătății populației întocmit de Institutul Regional de Sănătate Publică Iași.

Menționăm ca Planul Urbanistic Zonal pentru Sala Polivalentă urmează a fi suspus aprobării Consiliului Local Iași

„Bazin de înot acoperit”

Municipiul Iași este principalul centru urban din nord-estul României și al doilea oraș ca mărime din România. În municipiul Iaşi funcţionează un liceu cu profil sportiv şi  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iași.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235 / 31.07.2014 s-a aprobat trecerea obiectivului de investiții „Bazin de înot acoperit” – Complex Studențesc „Tudor Vladimirescu””, situat în strada Mihai Vodă Viteazul nr. 3, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași către Municipiul Iași, la stadiul de realizare existent.

Având în vedere că Municipiul Iași nu dispune de un bazin de înot acoperit necesar desfășurării de activități competiționale și didactice, finalizarea acestui obiectiv ar conduce la: oportunitatea valorificării lucrărilor deja existente; crearea unui spațiu permanent care să confere condițiile necesare dezvoltării armonioase a tinerilor și nu numai; posibilitatea organizării de competiții sportive de natație și polo, fapt ce ar conduce la accederea Municipiului Iași ]n circuitul sportiv naţional şi internaţional.

Valoarea estimată necesară finalizării lucrărilor este de 26.000 mii lei

5.Locuinţe:

Programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe care au ca obiect construcţia de locuinţe pentru tineri se bucură la Iaşi de un deosebit interes. Municipiul Iaşi a identificat mai multe terenuri care permit construcţia de locuinţe şi a elaborat documentaţia tehnico-economică în vederea construirii de locuinţe, astfel:

Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiștii din sănătate – Zona Grădinari A, Etapa I, b-dul Chimiei nr. 75-77-79-81, Municipiul Iași”

Lucrările de execuție au fost contractate de către Agenția Națională pentru Locuințe, acestea demarând în toamna acestui an.

Valoarea investiției, conform devizului general, este de 6.235,13 mii lei cu TVA.

 „Construire locuințe colective în zona Grădinari” (216 unități locative):

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253 / 29.09.2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru „Construire blocuri de locuințe colective în Zona Grădinari”. Valoarea estimată a investiției este de 55.030 mii lei cu TVA.

 „Construire de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar în strada Smârdan nr. 8-18, Municipiul Iași” (72 unități locative):

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268 / 30.09.2014 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită către ANL a terenului din str. Smârdan nr. 8-18, în suprafață de 2.922 mp, în vederea construirii de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, pe perioada realizării investiției.

„Construire locuințe pentru tineri în zona Grădinari” (4 tronsoane, 72 unități locative):

Municipiul Iași a demarat încă o etapă în cadrul proiectului general de construire de locuințe sociale și pentru tineri în zona Grădinari. Astfel a fost încheiat contractul de lucrări în valoare totală de 10.531 mii lei pentru construirea de locuinţe pentru tineri, anume patru tronsoane de bloc cu un număr total de 72 de apartamente.

 Infrastructura tehnico-edilitară:

 „Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei”

Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, a condiţiilor de viaţă ale populaţiei şi eliminarea parţială a surselor de poluare din zona cartierului Cicoarei (cuprinsă între râul Bahlui şi str. Cicoarei), Municipiul Iaşi a procedat la contractarea lucrărilor pentru realizarea unui canal de evacuare ape pluviale din zona sus menţionată, în lungime de 688,38 m. Valoarea totala necesara realizarii obiectivului de investitie este de 842,43 mii lei, cu TVA.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here