Contract de 3 milioane de euro. Regionala Iași pregătește electrificarea Magistralei feroviare 600, Tecuci-Bârlad-Vaslui-Iași.

0
115

Regionala Iași a Companiei Naționale de Ccăi Ferate CFR SA pregătește electrificarea Magistralei feroviare 600, Tecuci-Bârlad-Vaslui-Iași, anunta clubferoviar.ro.
În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Electrificarea a 8 secții de circulație ale sistemului feroviar din România – Lot SRCF Iași, Electrificare linie CF Tecuci Nord-Bârlad-Vaslui-Iași (Nicolina) – elaborare Studiu de fezabilitate”.
Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de 900 de zile (doi ani și jumătate), este de 14 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro. În cadrul contractului se va realiza documentația tehnică necesară pentru etapa Studiului de fezabilitate care evidenţiază necesitatea şi oportunitatea realizării acestui obiectiv și alegerea variantei optime din punct de vedere tehnic, economic şi operaţional pentru atingerea obiectivelor generale şi specifice, ţinând cont de conformarea acesteia la cerinţele tehnice de interoperabilitate prevăzute de regulamentele UE şi naţionale.
Linia CF 600 Tecuci-Iași, sector Tecuci Nord-Bârlad-Vaslui-Iași (Nicolina), cu o lungime totală de aproximativ 164 km, de la km 239+832 la km 403+850 propusă pentru electrificare are următoarele caracteristici: linia este neelectrificată, parțial simplă și parțial dublă; viteza maximă admisă pentru trenurile de călători este de 120 km/oră, respectiv 80 km/oră pentru trenurile de marfă.
Pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au prestat servicii de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii in domeniul feroviar, de elaborare documentații pentru lucrări de construcții/ modernizare/ reabilitare/ reparare/ consolidare infrastructura feroviară, în valoare cumulată de 14 milioane de lei (fără TVA). Îndeplinirea acestui nivel valoric va fi demonstrată prin însumarea valorilor serviciilor prestate în cadrul unuia sau a cel mult 3 contracte, dintre care cel puțin unul să includă și elaborarea de documentații pentru lucrări de electrificare. Garanţia pentru participare este de 140.000,00 lei şi este irevocabilă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 27 noiembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 27 martie 2024.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here