Scrisoarea lui Chirica catre parlamentarii de Iasi. Vezi lista completa a proiectelor care au nevoie de ajutor guvernamental

0
63

Primarul Mihai Chirica a adresat, ieri, o scrisoare deschisa catre toti parlamentarii partidelor politice din Iasi, prin care le-a prezentat, intr-o o descriere succintă, proiectele Iașului care au nevoie de alocarea financiară de la Bugetul de Stat pentru anul 2017.

Dezbaterea legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 reprezintă o oportunitate importantă pentru ca proiectele Municipiului Iași să beneficieze de finanțare guvernamentală. Prin prezenta adresă, vă rog să susțineți amendamente pentru includerea în Bugetul de Stat pentru anul 2017 a sumelor necesare pentru susținerea proiectelor de care comunitatea ieșeană are atâta nevoie”, a punctat Mihai Chirica.

Pe langa parlamentarii de Iasi, executivul Primariei Iasi a trimis adrese pentru susținerea financiară a proiectelor Iașului și ministerelor de resort, respectiv Guvernului României, în atenția domnului Prim-Ministru Sorin Grindeanu.

Lista proiectelor Iasului care au nevoie de alocari de la bugetul de stat:

 1. Spitalul Regional de Urgență Iași

Municipiul Iași s-a implicat activ în susținerea proiectului pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Iași și a înaintat către Ministerul Sănătății documentele necesare demarării acestui proiect important pentru Iași și întreaga zonă a Moldovei. În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Iași a adoptat în ședința din 25 noiembrie 2016 Hotărârea Consiliului Local nr. 373, prin care s-a aprobat transmiterea terenului în suprafață de 120.000,00 mp în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi. Actul administrativ în cauză a fost comunicat la data de 29 noiembrie 2016 Ministerului Sănătăţii (adresa nr. 120190). Precizăm că Hotărârea Consiliului Local nr. 373 din 25 noiembrie 2016 a fost comunicată în copie certificată conform cu originalul şi către Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului, în data de 29 decembrie 2016.

 1. Autostrada Ungheni – Iași – Târgu-Neamț – Târgu-Mureș

Municipiul Iași și-a exprimat în permanență susținerea în vederea construirii unei autostrăzi care să asigure legătura între Moldova și Transilvania. În acest context, Autostrada Est – Vest este singura alternativă pentru traficul național și internaţional de tranzit care se va desfăşura între Coridoarele de Transport Pan-european nr. IV şi IX. Necesarul de finanţare pentru obiectivul menţionat este de 4.071,00 milioane Euro, astfel:

– Tronsonul Târgu-Mureș – Târgu-Neamț = valoarea estimată este de 2.942,00 milioane Euro. Perioada de realizare a Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic: 2017 – 2019;

– Tronsonul Târgu-Neamț – Iași – Ungheni = valoarea estimată este de 1.129,00 milioane Euro. Perioada de realizare a Studiului de Fezabilitate și a  Proiectului Tehnic: 2017-2019. Perioada de execuție a lucrărilor: 2019 – 2022.

 1. Variantele ocolitoare ale municipiului Iași

Un al treilea proiect care vi-l supun atenției privește tot infrastructura de transport. Este vorba de continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Varianta de Ocolire a municipiului Iași – Etapa I – Varianta Sud”. Acestea au demarat în anul 2006, iar necesitatea continuării acestei investiţii este motivată de problemele pe care le creează prezenţa traficului greu şi foarte greu în zonele intens populate ale municipiului Iaşi. De asemenea, un alt factor care contribuie la necesitatea urgentării finalizării lucrărilor la varianta de ocolire îl constituie poluarea.

Pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție sus menționat, vă rugăm să susțineți alocarea din Bugetul de Stat pentru anul 2017 a surselor de finanțare necesare (valoarea totală a devizului general pentru finalizarea lucrărilor la Etapa I – Varianta Sud = 421.867,00 mii lei cu TVA, din care valoarea C+M este de 355.408,00 mii lei cu TVA, defalcată astfel: Obiectul 2 – Varianta trafic greu, nod rutier Km 0+000 + iluminat intersecții Km 0+000 – Km 13+905 și parcare Km 11+ 600, în valoare de 91.475,00 mii lei cu TVA; Obiectul 3 – Varianta trafic greu, Sector Km 19+960 – Km 26+460, în valoare de 150.473,00 mii lei cu TVA;

Obiectul 4 – Varianta trafic ușor, sector Km 0+000 – Km 8+185, și penetrație Cartier Dacia, în valoare de 113.460,00 mii lei cu TVA).

Totodată, prin Hotărârea de Guvern nr. 663/27.06.2007, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a Municipiului Iași – Etapa a II-a – Varianta Nord”. Acest tronson de drum are o lungime de 30 km și necesită alocarea a 30 milioane de euro. La data elaborării Studiului de Fezabilitate, unul dintre criteriile avute în vedere în stabilirea traseului l-a constituit asigurarea accesului către Aeroportul Internațional Iași, în scopul deservirii prin mijloace auto de mare capacitate a zonei cargo.

În contextul actual, ținând seama de amplasamentul stabilit pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, realizarea acestor obiective de investiții reprezintă o prioritate și de aceea vă rugăm să susțineți alocarea de resurse financiare de la Bugetul de Stat pentru anul 2017.

 1. Parc industrial la S.C. Fortus S.A.

Încă din luna martie 2014, Municipiul Iași și-a exprimat intenția de preluare, prin procedură de dare în plată, a unor active nefuncționale de la S.C. Fortus S.A. Iași (teren și construcții), în contul creanțelor datorate de aceasta.

Ulterior, au fost organizate mai multe întâlniri între reprezentanții Primăriei Municipiului Iași, S.C. Fortus S.A Iași, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, societățile de insolvență desemnate și ai Guvernului României, în cadrul cărora s-au stabilit planuri de acțiune pentru implementarea tuturor măsurilor necesare finalizării procedurilor menționate. Municipiul Iași și-a îndeplinit toate sarcinile stabilite pe parcursul întâlnirilor care au avut loc, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 340/29.10.2014, s-a aprobat înființarea „Parcului Industrial Fortus”, în care au fost evidențiate o serie de bunuri care pot constitui infrastructura parcului industrial, până la stingerea creanței fiscale a Municipiului Iași de către S.C. Fortus S.A.

Menționăm că până la această dată, procedura de dare în plată pentru activele nefuncționale de la S.C. Fortus S.A. (teren și construcții), în contul creanțelor datorate Municipiului Iași, nu a fost continuată conform prevederilor Memorandumului cu tema „Crearea de parcuri industriale în diferite regiuni ale României”, aprobat la data de 28 mai 2014, precum și a Memorandumului cu tema „Fortus” aprobat în data de 21 ianuarie 2015.

Față de cele expuse mai sus, facem apel la sprijinul dumneavoastră pentru finalizarea procedurilor de dare în plată, astfel încât Municipiul Iași să inițieze demersurile pentru obținerea titlului de Parc Industrial.

 1. Continuarea programului ANL în municipiul Iași

Cunoscut drept centru universitar de prestigiu în România, Iașul este un pol de formare educațională pentru foarte mulți tineri din județele Moldovei și nu numai. Programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, ce au ca obiect construcția de locuințe pentru tineri, se bucură de un deosebit interes în rândul acestora.

Municipiul Iași a identificat mai multe terenuri care permit construcția de locuințe și a elaborat documentația tehnico-economică în vederea construirii de locuințe, după cum urmează:

 1. a) „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiștii din sănătate” – Zona Grădinari A, Etapa I.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/29.11.2016, s-a aprobat Studiul de Prefezabilitate pentru obiectivul menţionat. Actul administrativ în cauză a fost comunicat la data de 06.12.2016 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (adresa nr. 122226).

Valoarea estimată a investiţiei este de 6.565.718,00 lei fără TVA, din care C+M = 5.588.780,00 lei fără TVA.

 1. b) „Construire locuințe colective în zona Grădinari” (288 unități locative).

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/29.09.2016, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru „Construire blocuri de locuințe colective în Zona Grădinari”.

Valoarea estimată a investiției este de 65.559,948 mii lei cu TVA, din care C+M = 57.536,272 mii lei cu TVA.

 1. c) „Construire de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar în strada Smârdan” (72 unități locative)

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/30.09.2014 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită către A.N.L. a terenului din strada Smârdan nr. 8-18, în suprafață de 2.922,00 mp, în vederea construirii de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, pe perioada realizării investiției.

 1. Investiții în infrastructura de sănătate din municipiul Iași

Municipiul Iași este în permanență preocupat de creşterea calităţii serviciilor medicale care se desfăşoară în reţeaua spitalicească din oraşul nostru. Calitatea serviciilor medicale şi numărul mare de specialişti se adresează nu doar cetăţenilor din municipiul şi judeţul Iaşi, ci unui număr din ce în ce mai mare de locuitori din Regiunea Nord-Est.

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” este unul din marile spitale din Municipiul Iași, asigurând servicii medicale de cea mai înaltă calitate. În structura Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” funcționează următoarele clinici și compartimente medicale: Clinica Nefrologie, Clinica de Urologie și Transplant Renal, Stația de dializă, Clinica de Geriatrie și Medicină Internă, Secția A.T.I. și Ambulatoriile de specialitate.

Necesarul de finanțare pentru Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași este în cuantum de 53.901,00 mii lei, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

–           Reabilitarea și modernizarea Secției Clinica A.T.I. și Bloc Operator pentru Transplant Renal = 15.700,00 mii lei;

–           Extindere clădire Ambulatoriu Clinic = 11.225,00 mii lei;

–           Reabilitare termică și eficientizare energetică clădire nouă C2 = 5.214,00 mii lei;

–           Dotarea cu aparatură medicală de strictă necesitate = 21.762,00 mii lei;

Al doilea obiectiv care vi-l supun atenției este Spitalul Clinic de Recuperare Iași, care funcționează ca prestator de servicii medicale spitalicești în domeniul ortopediei, reumatologiei, balneologiei, recuperare cardio-pulmonară, recuperare neurologică, medicina muncii, recuperare neuromotorie și ORL.

Necesarul de finanțare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iași sunt în cuantum de 14.957,60 mii lei, pentru realizarea urmatoarelor obiective de investiții:

–           RK Corp D, etajele III, IV și V = 2.053,54 mii lei;

–           Dotarea cu aparatură medicală de strictă necesitate = 2.963,55 mii lei;

–           Reabilitarea stației de preepurare ape uzate sulfuroase a spitalului = 9.940,51 mii lei.

 1. Surse de finanțare pentru lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare pentru clădiri monument istoric unde se desfășoară activitate didactică

Municipiul Iași a continuat și în anul 2016 programul de investiții în infrastructura școlară, care au constat în lucrări de reabilitare, modernizare și reparații capitale în clădiri unde își desfășoară  activitatea diferite unități de învățământ, pentru care a alocat suma de 16.270,00 mii lei.

Precizăm că o parte din unitățile de învățămant își desfășoară activitatea în imobile înscrise în lista monumentelor istorice, imobile aflate într-o stare de degradare permanentă și care necesită de urgență lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare.

În tabelul de mai jos, vă prezentăm situația unităților de învățământ care își desfășoară activitatea în imobile monument istoric:

Unitatea școlară            Nr. crt. lista monumente istorice           

Adresa

Școala „B. P. Hașdeu” – corp C           1035    str. Eternitate nr. 37

Școala „B. P. Hașdeu” – corp B           1289    str. Vasile Lupu nr. 63

Școala „Carmen Sylva” 1070    str. Gr. Ghica Vodă nr. 24

Colegiul „M. Eminescu” – corp B și C  860      str. Nicolae Bălcescu nr. 10

Liceul Pedagogic „V. Lupu” – corp vechi           1214    aleea Mihail Sadoveanu nr. 46

Școala „Gheorghe Asachi”        1278    bd. Ștefan cel Mare nr. 35

Școala ”Mihail Kogalniceanu”   935      str. Lascăr Catargi nr. 28

Precizăm că aceste imobile nu pot primi finanțare din fonduri europene pe Axa prioritară 3 – Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, întrucât pe această linie de finanțare nu sunt eligibile clădirile de patrimoniu (clădirile și monumentele protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, daca li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior), și nici pe Axa prioritară 5 – Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural care are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, întrucât, pentru ca un proiect să fie considerat eligibil, obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat/protejat/conservat, după realizarea investiției, trebuie să fie redat publicului vizitator, cerință care nu este îndeplinită de clădirile în care își desfășoară activitatea unități de învățământ.

 1. Terenuri de sport

Atragerea tinerilor către practicarea unui sport în aer liber este obligaţia permanentă a autorităţilor locale şi centrale. Ne propunem, ca împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administației Publice și Fondurilor Europene să  construim un număr de 17 terenuri de sport, pe amplasamente situate în incinta a 16 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Iași.

Necesarul de finanţare estimat pentru construirea celor 17 terenuri de sport este în cuantum de 4.899,00 mii lei. Menţionăm că în acest moment ne aflăm în faza de elaborare a studiului de fezabilitate”.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here