Somatiile catre ginerele lui Radu Beligan se muta pe facebook. “Domnule Hadji-Culea, ne-am saturat!”

0
75

Actorii de la Teatrul National “Vasile Alecsandri” din Iasi au lansat o pagina de facebook -“Domnule Hadji-Culea, ne-am saturat!”, pe care sunt hotarati sa isi posteze de acum incolo toate nemultumirile legate de managerul institutiei, Cristian Hadji Culea, si fidela sa aliata, contabila etilica, Luminita Condurache.luminita_condurache_si_cristian_hadji-culea-1000

luminita_condurache_si_cristian_hadji-culea
Protestele vor continua, mai ales ca in urma sesizarii depuse la Ministerul Culturii impotriva directorului Hadji- Culea, sotul Lamiei Beligan, nu s-a primit nici un raspuns. Actorii sustin ca se simt nedreptatiti, spun ca nu joaca suficient, nu sunt ajutati sa se dezvolte in cariera, ca nu gasesc intelegere din partea conducerii si ca Hadji Culea jongleaza cu banii institutiei, cheltuind sume imense pentru realizarea decorurilor spectacolelor de teatru, insa, dupa doua-trei reprezentatii acestea sunt scoase din repertoriu, banii fiind practic aruncati pe apa sambetei. Mai mult, actori precum Teodor Corban, nominalizat la cel mai bun actor pentru filmul „Aferim”, Berlin, 2015 si Ion Sapdaru, nu au o gradatie maxima in institutia lor, desi sunt recunoscuti pe plan mondial.
In plus, artistii atrag atentia ca in institutia lor nu sunt respectate anumite reguli din Codul Muncii, iar “in timpul vizionarilor de spectacole si chiar a premierelor suntem umiliti de prezenta sub influenta alcoolui a contabilei sefe care se intitulează „director economic”.

Redam mai jos sesizarea trimisa astazi de colectivul actorilor teatrului iesean, Ministrului Culturii.

actori national

In atenția Domnului Ministru Ionuț Vulpescu

Sesizare

Domnule Ministru,
Actorii Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, Iași, vă supun atenției o serie de probleme apărute în instituția noastră, care au generat o stare conflictuală între noi și conducerea teatrului. Menționăm că deși am sesizat în nenumărate rânduri soluționare problemelor, ne-am confruntat cu o lipsă de dialog, de atitudine și chiar de o înrăutățire a situației.
Specificăm faptul că natura meseriei noastre impune un mediu adecvat, ce trebuie să includă o atmosferă optimă creației artistice. Lipsa comunicării cu conducerea teatrului este un fapt care s-a acutizat în ultimii ani și suntem nevoiți să vă solicităm ajutorul în soluționarea următoarelor probleme:

– Teatrul Național Iași, instituție de prestigiu în țara noastră a devenit din ce în ce mai puțin vizibilă în programul unor importante festivaluri naționale și internaționale, atât în spațiul autohton cât și în Europa. Participarea noastră la festivaluri este deficitară, actorii nu au posibilitatea de a intra în contact cu alte mijloace de exprimare teatrală, spectacolele rămân cunoscute doar la nivel local. Deplasările sporadice pe care le realizează instituția noastră se rezumă prin participarea unor spectacole la câteva festivaluri din țară. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, al treilea ca importanță în Europa, deși lansează în fiecare an înscrierea la bursa de spectacole, rămâne o invitație nevalorificată de către instituția noastră. Există multe festivaluri în Europa la care putem să ne înscriem, există teatre din România prezente la aceste festivaluri. Din păcate, conducerea teatrului nu consideră că este important ca actorii să realizeze turnee și schimburi culturale. (Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Teatrului Național Iași, teatrul are ca scop principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone și universale, pe plan național și internațional).

– Accesarea fondurilor europene din cadrul unor programe cu specific cultural este un segment important dar inexistent în instituția noastră. Chiar dacă au fost propuneri în acest sens (avem colegi specializați în managementul și coordonarea proiectelor), ele au fost refuzate din motive inexplicabile. Realizarea unor parteneriate interculturale cu instituții sau organizații din Europa în cadrul unor proiecte europene sunt necesare și aduc un real refresh actorilor de pretutindeni. Deși există un compartiment în instituția noastră (compartimentul de cercetare, dezvoltare și promovare) care are în atribuții strategii, programe și proiecte, accesarea programelor europene specifice sectorului cultural rămâne un segment neexplorat. (Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Teatrului Național Iași, teatrul desfășoară activități ca: realizarea de proiecte cultural-artistice cu artiști și instituții din țară și străinătate).
– Repertoriul Teatrului Național Iași nu are niciun fel de strategie. Veți găsi spectacole care tratează aceeași temă dar din unghiuri diferite, spectacole de tip copy-paste (regizori care au mai montat acele spectacole identic dar în alte instituții din țara noastră), spectacole cu multiple cronici nefavorabile din partea persoanelor de specialitate (critici teatrali). Știm că sectorul nostru de activitate generează subiectivitate, totuși într-un teatru național trebuie să existe un target și o strategie de atragere și educare a publicului. În acest sens activarea consiliului artistic ar fi benefică.( Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Teatrului Național Iași și conform Regulamentului de Ordine Interioară, consiliul artistic format din personalități culturale din instituție și din afara teatrului – consiliază managerul privind proiectul de repertoriul al teatrului). Din păcate, în instituția noastră atât în consiliul administrativ cât și în consiliul artistic, nu figurează nici un reprezentant al actorilor sau al sindicatului. Având în vedere că atribuțiile celor două consilii vizează rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție, păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu sau consiliază managerul privind proiectul de repertoriu al teatrului, vizionează, evaluează și propune măsuri privind îmbunătățirea calității repetițiilor și spectacolelor în pregătire, a altor producții cultural-artistice, considerăm extrem de importantă prezența unui reprezentant al actorilor sau al sindicatului în componența lor, întrucât în acest fel putem diminua subiectivitatea unor decizii. Subliniem faptul că deși conducerea susține prin raporturile manageriale anuale, existența unui consiliu artistic, acest „personaj” este necunoscut pentru actorii Teatrului Național Iași.

– Teatrul Național Iași, are un număr foarte mare de premiere, ceea ce poate fi un fapt îmbucurător. Din nefericire, actorii mai mult repetă decât joacă aceste spectacole. Dacă veți analiza programarea spectacolelor, veți avea o imagine clară a numărului de reprezentații pe care îl are un titlul nou din stagiune. Spectacole cu un deviz foarte mare s-au jucat de câteva ori și au fost excluse din repertoriu (Visul unei nopți de vară, regia Radu Afrim, Domnul Swdenborg vrea să viseze, regia Mihai Măniuțiu , La porțile beznei, regia Mihai Măniuțiu, Mizantropul regia Tompa Gabor, Rinocerii, regia Claudiu Goga, Golem, regia Alexander Hausvater). Actorii nu au timp să evolueze cu un rol pentru că producția este rar programată și inevitabil scoasă din repertoriu. Nu intrăm în detalii financiare (nu este domeniul nostru) dar în condițiile de criză pe care le trecem, găsim inexplicabile sumele exorbitante folosite pentru unele producții teatrale, în condițiile în care acele spectacole au doar câteva reprezentații, nu sunt participante la festivaluri, nu sunt promovate. E un paradox această investiție care nu urmărește măcar un minim de profit pentru teatrul nostru. Salariile actorilor, după cum bine știți, sunt foarte mici, bugetele unor spectacole cu regizori invitați sunt enorme. Rezultatul este un spectacol cu doar câteva reprezentații, după care este scos din programare și casat. Există teatre de repertorii, cum este și instituția noastră (teoretic), teatre de proiecte, se pare că ne transformăm într-un teatru de repetiții.

(Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Teatrului Național Iași, teatrul asigură menținerea nivelului programului artistic și dezvoltarea continuă a pregătirii profesionale a artiștilor).

– Formarea profesională este un drept prevăzut în regulamentul de ordine interioară. În același timp autoperfecționarea și valorificarea experiențelor dobândite este un criteriu de evaluare a performanțelor profesionale, stipulat în fișa postului fiecărui actor. Menționăm că există programe europene care ar putea să asigure stagii de perfecționare profesionale ale actorilor pe diferite limbaje teatrale sau în diverse metode regizorale. Propunerile noastre către conducerea instituției s-au finalizat cu refuzuri, întrucât ar fi afectată programarea spectacolelor. Așadar, în condițiile în care nu participăm la festivaluri internaționale, nu desfășurăm turnee în străinătate, nu asistăm la cursuri de formare profesională, nu intrăm în contact cu alte instituții culturale din Europa, nu putem spune că ne raportăm la standardele europene din punct de vedere artistic, nu cunoaștem practic, noile forme de exprimare teatrală, nu ne putem autoevalua. Stagnarea este o formă de anulare a actului artistic, riscul este de a deveni un lăcaș cultural provincial cu o trupă deprofesionalizată. Nu este ceea ce ne dorim. Din aceste considerente, o parte dintre actori au mers la castinguri pentru filme, au dobândit duble specializări (regie, coregrafie). Vă aducem la cunoștință că în colectivul nostru de actori există nume importante la nivel european în cinematografie (Teodor Corban, nominalizat la cel mai bun actor pentru filmul „Aferim”, Berlin, 2015, Ion Sapdaru,șamd – actori prezenți în filme nominalizate la nivel european sau câștigătoare în competiții importante din Europa – Festivalul Filmului de la Cannes). Menționăm că acești actori nu au o gradație maximă în instituția noastră, deși sunt recunoscuți pe plan mondial. Criteriile de avansare rămân necunoscute, iar deciziile sunt luate în consiliul de administrație despre care vă relatam mai devreme (componența consiliului administrativ s-a rezumat în ultimii ani doar la conducerea Teatrului Național Iași).

Chiar dacă această sezisare vine din partea unor actori, trebuie să vă semnalăm, că formarea profesională continuă este necesară și tehnicului de scenă, întrucât mijloacele de sonorizare și lumină au avansat, însă personalul tehnic nu este instruit în acest sens. În decembrie 2009, la Viena, s-au organizat cursuri demonstrative pentru noua tehnică de scenă. Din câteva teatre au fost prezenți light designeri sau personal tehnic de specialitate (Teatrul de Stat Arad și Teatrul Național Timișoara), din partea instituției noastre a fost prezent managerul general. Apreciem o modalitate greșit înțeleasă această oportunitate de formare profesională. Informațiile pe care vi le furnizăm, pot fi verificate la instituțiile participante. Astfel de deplasări s-au repetat în nenumărate rânduri, ținta lor fiind mai degrabă una personală decât un câștig profesional (sau o oportunitate) pentru un angajat din instituția noastră.
– În nenumărate rânduri, în cadrul repetițiilor, a vizionărilor de spectacole și chiar a premierelor suntem umiliți de prezența sub influența alcoolui a contabilei șefe care se intitulează „director economic” în programele de sală ale spectacolelor și nu numai. Deși am sesizat managerului general aceste situații neplăcute, jenante și lipsite de respect pentru munca noastră, (doamna respectivă are și comentarii în timpul reprezentațiilor sau a repetițiilor) nu s-a luat nicio atitudine. (Conform Regulamentului de Ordine Interioară consumarea în teatru a băuturilor alcoolice în timpul orelor de program, intrarea în teatru și prezentarea la programul de lucru sub influența băuturilor alcoolice constituie cazuri de abateri disciplinare). Mass media locală a caricaturizat în mai multe rânduri această situație din instituția noastră în ziare, reviste și prin apariția unor filmări scurte pe site-urile oficiale ale publicațiilor respective.
Considerăm aceste fapte deosebit de grave pentru imaginea teatrului și a actorilor, iar lipsa de atitudine a managerului general este reprobabilă.
Acestea sunt doar câteva, din multele problemele ce nu-și mai găsesc rezolvarea în teatrul nostru. Efectul lor a provocat o fracturare a trupei și o atmosferă tensionată continuă.
În speranța că ne veți ajuta să rezolvăm blocajul și dezorganizarea din instituția noastră, vă mulțumim anticipat.

Ion Caramitru, Alice Georgescu si Cristian Hadji Culea in dialog

IMPORTANT!

Subliniem faptul că în Teatrul Național Iași, sunt 34 de posturi de actori, ocupate 33. Din acești 33 de actori, 12 sunt pe perioadă determinată : 4 tineri actori și 8 actori au cumul de funcții (sunt profesori la Universitatea de Arte Iași).

Pe perioadă nedeterminată se găsesc 21 de actori.

Trebuie să vă aducem la cunoștință, că o parte din actorii angajați pe perioadă determinată, sunt îngrijorați și se simt amenințați de o eventuală disponibilizare a lor (aceștia își prelungesc periodic contractele de muncă). Din acest motiv, câțiva au fost rezervați în a-și da semnătura pe această sesizare. Totuși, vă precizăm că la prima întâlnire au fost prezenți 25 de actori, însemnând aproape toată trupa Naționalului Ieșean. În momentul în care s-a concretizat această întâlnire (respectiv sesizarea către Ministerul Culturii) nu toată lumea a avut curaj de a merge mai departe. Este un motiv în plus de a constata, că această conducere a inhibat spiritul liber, democratic, pe care l-a avut dintotdeauna artistul.
În urma întâlnirii cu reprezentantul Ministerului Culturii, conducerea Teatrului Național Iași, a demarat acțiuni de intimidare atât în rândul personalului tehnic cât și în sectorul artistic. Realmente, oamenii au devenit îngrijorați și nu au mai semnat această sesizare. Găsim că această frică este rezultatul evident al formei de conducere de tip dictatorial.
Nici până în acest moment, conducerea teatrului nu a avut un dialog cu actorii, dimpotrivă, managerul general a refuzat vehement să aibă o întânire cu noi, motivând propria lipsă de răbdare. De asemenea, a încercat să liniștească nemulțumirile noastre, propunându-i voalat colegului nostru Constantin Pușcașu, funcția de director adjunct. Mai mult a lansat ideea de avansare a actorilor la categorii superioare. Domnul Cristian Hadji-Culea, a afirmat că nu își dă demisia și că nu poate fi eliberat din funcție de către Ministerul Culturii, întrucât este într-o perioadă interimară. Vă semnalăm că această afirmație o auzim de câțiva ani. Conducerea a dat declarații în presă, considerând problemele noastre „minore” și apreciindu-ne ca fiind „un grup de actori nereprezentativ”.
Precizăm că semnăturile de pe această sesizare însumează jumătate din actorii angajați pe perioadă nedeterminată. De asemenea, ne bucurăm că suntem încurajați și susținuți și de alți colegi din țară.
Așteptăm ajutorul dumneavoastră, deoarece conflictul s-a agravat, iar acțiunile conducerii sfidează orice urmă de dialog și democrație.

cristian-hadji-culea

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here