Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi scoate la concurs mai multe posturi de ingrjitori si asistenti medicali

0
55

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi organizează concurs de recrutare în conformitate cu prevederile HG 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
A. Funcţiile contractuale vacante pentru care se organizează concursul de recrutare:
– 1 post de îngrijitoare la Secția Clinica de Chirurgie Toracică, cu normă întreagă, durată nedeterminată;
– 1 post de îngrijitoare la Secția Clinica I de Pneumologie, cu normă întreagă, durată nedeterminată;
– 1 post de asistent medical cu studii postliceale, bază în cadrul Unității de Transfuzii Sanguine cu normă întreagă, durată nedeterminată. Desfășoară activitate și în cadrul Secției A.T.I., respectiv înlocuiește alt asistent medical pe durata incapacității temporare de muncă;
Condiţii specifice :
1. Studii:
– Pentru posturile de îngrijitoare: școală generală;
– Pentru postul de asistent medical: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997. Candidații vor face dovada absolvirii liceului cu diploma de bacalaureat;
2. Vechime:
– Pentru posturile de îngrijitoare: nu este cazul;
– Pentru postul de asistent medical: minim 1 an vechime ca asistent medical generalist;
B. Selecţia dosarelor de înscriere în data 22.05.2024, ora 9:00;
C. Probele stabilite pentru concurs :
– proba scrisă în data de 29.05.2024, începând cu ora 9:00;
– interviul în data de 04.06.2024, începând cu ora 9:00.
Toate probele concursului se desfășoară la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, din mun. Iaşi, str. Dr. I. Cihac nr. 30.
Termenul în care se pot depune dosarele de concurs: 08.05.2024-21.05.2024, în intervalul orar 10:00-13:00.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, din munc. Iași, str. Dr. I. Cihac, nr. 30, la secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane –etaj 5, runos@pneumo-iasi.ro.
Anunţul detaliat privind desfăşurarea concursului, precum şi bibliografia de concurs sunt afişate la avizierul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi şi pe site-ul www.pneumo-iasi.ro, secţiunea informatii-pentru-profesionistii-din-domeniul-sanitar/anunturi-privind-oportunitati-de-angajare-in-cadrul-spitalului
Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here