Taxele si impozitele locale vor fi platite online in municipiul Iasi. Totul despre noua procedura

0
69

Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 15 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași, începând cu data de 16 martie 2020 se anulează programul cu publicul la toate departamentele Primăriei Municipiului Iași, inclusiv la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

În contextul actual contribuabilii sunt rugați să facă plata impozitelor și taxelor locale online, fie prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online (ghiseul.ro), fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi (meniul Taxe Online).

Există două modalități de plată:

  1. Plata fără autentificare: nu sunt necesare date de acces, pot fi plătite doar taxele și impozitele al căror cuantum este deja cunoscut;
  2. Plata cu autentificare: sunt necesare date de acces (utilizator și parola).

Pentru www.ghiseul.ro autentificarea se face direct pe site, iar pentru plata de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi (meniul Taxe Online) se transmite o cerere la sediul central al instituției la adresa de e-mail informatii@primaria-iasi.ro, cerere însoțită de copia cărții de identitate, adresa de e-mail și numărul de telefon, iar ulterior solicitantul va primi prin e-mail datele de autentificare (utilizator şi parolă).

De asemenea, plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro/portal-primaria-municipiului-iasi/documente-economice/7992/acte-de-interes-public.

Orice declarație fiscală pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale poate fi depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin fax la numărul 0232.410.266 sau e-mail la adresa impozite.taxepf@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria-iasi.ro în cazul persoanelor juridice. Formularele tipizate pentru declarații fiscale pot fi descărcate de pe site-ul Municipiului Iași la adresa www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/pmi/transparenta-decizionala/13/cereri-si-formulare-tip.

Contribuabilii pot opta pentru primirea actelor administrative fiscale (certificate de atestare fiscală, decizii de impunere etc.) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local la adresele de e-mail menționate mai sus, prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail (atenție: pentru persoane juridice este necesară semnătura electronică!) unde să se comunice actele administrative fiscale. Pentru comunicarea actelor administrative fiscale prin e-mail contribuabilii persoane juridice trebuie să dețină un certificat digital calificat.

Certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice și persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local, cât și anexe la certificatul de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile, după caz, pot fi solicitate de contribuabili, cât și comunicate acestora prin platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în sistemul electronic național. Contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care doresc să utilizeze platforma https://edirect.e-guvernare.ro au nevoie de semnătură electronică, obligatorie pentru depunerea cererii de emitere a certificatului de atestare fiscală. Contribuabilii persoane juridice și persoane fizice trebuie să își creeze cont pe platforma https://edirect.e-guvernare.ro. După autentificare contribuabilul accesează meniul „Impozite si taxe locale” și depune o cerere semnată electronic pentru comunicarea certificatului de atestare fiscală conform procedurii setate pe platforma https://edirect.e-guvernare.ro.

La prima solicitare de comunicare a certificatului de atestare fiscală contribuabilii persoane juridice și persoane fizice au obligația să depună cerere prin care optează pentru comunicarea certificatului de atestare fiscală (cu excepția certificatului eliberat pentru înstrăinarea mijloacelor de transport – având în vedere necesitatea înscrierii de către organul fiscal pe documentele originale de înstrăinare a numărului REMTII și a vizării fișei de înmatriculare) și a anexei la certificatul de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile, prin intermediul platformei https://edirect.e-guvernare.ro. La cerere se anexează împuternicire pentru persoana care depune și semnează electronic cererea de emitere a certificatului de atestare fiscală și documentele anexate la cerere.

Important!

Pentru comunicarea certificatelor de atestare fiscală care trebuiau ridicate pe datele de 16 și 17 martie se poate opta pentru primirea acestora prin e-mail (copie scanată), fax sau poștă. Pentru aceasta contribuabilii vor proceda la indicarea adresei de e-mail, fax sau a adresei de corespondență la adresele de e-mail impozite.taxepf@primaria-iasi.ro (în cazul persoanelor fizice) și impozite.taxepj@primaria-iasi.ro (în cazul persoanelor juridice) ori la numărul de fax 0232.410.266.

În cazul în care până la data de 20 martie 2020 nu se comunică datele arătate anterior, transmiterea certificatelor de atestare fiscală se va realiza prin poștă la adresa de sediu / domiciliu (sau de corespondență, dacă a fost indicată).

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here