Termenul scandent pentru plata taxelor si impozitelor locale se prelungeste până pe data de 2 aprilie 2018

0
70

Având în vedere că ziua 31 martie este zi nelucrătoare, scadența termenului de plată pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport etc.) se prelungește până pe data de 2 aprilie 2018 inclusiv. Contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, care efectuează plata  impozitelor până pe data de 2 aprilei 2018 inclusiv, nu datoreaza majorări de întârziere și beneficiază de bonificație de 5% (dacă achită impozitul pe întregul an 2018).

Conform legislaţiei în vigoare, neplata până la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate şi obligă organul fiscal la declanşarea executării silite, urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.).

Tot legislaţia în vigoare precizează că persoanele fizice sau persoanele juridice care figurează în evidenţa fiscală cu clădiri nerezidenţiale nereevaluate în ultimii 5 ani, respectiv 2 ani anteriori anului fiscal de referinţă, au obligaţia să depună declarațiile fiscale și rapoartele de evaluare până în ziua de 31 martie 2018, termen care se prelungește până pe data de 2 aprilie 2018, inclusiv. Neconformarea la obligația de mai sus, obligă organul fiscal să procedeze la determinarea impozitului pe clădiri prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile (calculate conform legii pentru persoanele fizice) şi o cotă de 5% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare pentru persoanele juridice. În cazul conformării la obligația de depunere a declarațiilor fiscale însoțite de rapoartele de evaluare, impozitul pe clădiri se determină prin aplicarea unei cote de 0,2%  asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor fizice, și a unei cote de 0,95% aplicată asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor juridice.

Plata impozitelor se poate efectua în numerar sau cu cardul la sediul Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale din subordinea Primăriei Municipiului Iași şi la centrele de cartier, electronic, fie prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online (ghiseul.ro), fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi (meniul Taxe Online) şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580.

Conturile IBAN in care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa:

http://www.primaria-iasi.ro/portal-primaria-municipiului-iasi/documente-economice/5950/acte-de-interes-public.

Programul de lucru este zilnic între orele 8:30 – 16:30, cu excepţia zilei de joi, când programul este în intervalul orar  8:30 – 18:30.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here