UAIC, partener în cadrul unui proiect de conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

0
55

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) anunță aprobarea proiectului cu titlul „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea și a ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea – cod 2,366”, (cod MySMIS 152393), cofinanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Apel: POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea și menținerea într-o stare de conservare favorabil a două habitate prioritare pentru conservare, precum și a unui habitat și a două specii ce necesită desemnarea de arii speciale de conservare și a două specii ce necesită o protecție strictă, prezente în aria naturală protejată Dunele Marine de la Agigea.
Valoarea totală a proiectului este de 6,455,518.37 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6,282,517.58 lei, și va fi implementat până la 31 decembrie 2023.
Prin implementarea acestui proiect se urmărește atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”, prin promovarea acțiunilor ce conduc la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrului de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2020, Strategiei Naționale și Planului de acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protecție a biodiversității din România.
Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

58 − 55 =