30 iunie – primul termen de plată pentru principalele impozite si taxe locale

0
62

La 30 iunie 2020 este scadența primului termen de plată pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport etc.). Contribuabilii persoane fizice și persoane juridice care fac plata impozitelor până la data menționată inclusiv beneficiază de o bonificație de 5%, dacă achită impozitul pe întregul an 2020.

Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Persoanele fizice și persoanele juridice care figurează în evidența fiscală cu clădiri nerezidențiale nereevaluate în ultimii 5 ani, respectiv 3 ani anteriori anului fiscal de referință au obligația să depună declarațiile fiscale și rapoartele de evaluare până la 30 iunie 2020 inclusiv. Neconformarea la această obligație silește organul fiscal să procedeze la determinarea impozitului pe clădiri prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile, calculate conform legii pentru persoanele fizice, și a unei cote de 5% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, pentru persoanele juridice. În cazul conformării la obligația de depunere a declarațiilor fiscale însoțite de rapoartele de evaluare, impozitul pe clădiri se determină prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor fizice, și a unei cote de 0,95% aplicată asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor juridice.

Plata se poate face la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, cât și la centrele de cartier ale Primăriei Municipiului Iași din:

– cartierul Alexandru cel Bun, str. Tabacului, nr. 1, tel. 0232.253.160;

– cartierul Păcurari, Șos. Păcurari, nr. 34, tel. 0232.276.787;

– cartier Nicolina, str. Petre Țuțea, nr. 2, tel. 0232.227.517;

– cartierul Frumoasa, bd. Poitiers, nr. 20 – 22, tel. 0232.223.031;

– cartierul Tătărași, str. Vasile Lupu, nr. 82, tel. 0232.277.310;

– ghișeul din clădirea situată în sos. Națională, nr. 43, tel. 0232.264.246.

În contextul actual se recomandă în continuare ca plata impozitelor și taxelor locale să se facă online, fie prin Sistemul Național Electronic de Plată Online www.ghiseul.ro, fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iași, meniul Taxe Online. 

Există două modalități de plată:

  1. fără autentificare: nu sunt necesare date de acces, pot fi plătite doar taxele și impozitele al căror cuantum este deja cunoscut;
  2. cu autentificare: sunt necesare date de acces (utilizator și parolă); datele se pot obține online, prin completarea formularelor și a datelor unui card bancar valabil ale contribuabilului.

Pentru www.ghiseul.ro autentificarea se face direct pe site. Pentru plata prin site-ul Primăriei Municipiului Iași, meniul Taxe Online, se transmite o cerere la sediul central al instituției la adresa de e-mail informații@primăria-iasi.ro, cerere însoțită de copia cărții de identitate, adresa de e-mail și număr de telefon, iar ulterior se primesc prin e-mail datele de autentificare (utilizator și parolă).

De asemenea, plata se poate face și prin virament prin Trezoreria Municipiului Iași, beneficiar Municipiul Iași (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot face plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iași: www.primaria-iasi.ro -> Transparență -> Acte de interes public -> Conturile IBAN ale Municipiului Iași valabile în anul 2020.

Orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv fax (0232.410.266), e-mail (impozite.taxepf@primaria–iasi.ro, în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria–iasi.ro, în cazul persoanelor juridice), iar certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice și persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local, cât și a anexele la certificatul de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile, după caz, pot fi solicitate de contribuabili, cât și comunicate acestora prin platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în sistemul electronic național (https://edirect.e-guvernare.ro). Formularele tipizate și declarațiile fiscale pot fi descărcate de pe site-ul Municipiului Iași la adresa www.primaria-iasi.ro -> Transparență -> Cereri și formulare tip -> Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Programul de lucru al organului fiscal este zilnic între orele 8.30 și 16.30, cu excepția zilei de joi, când programul este în intervalul orar 8.30 – 18.30.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here