Abuzuri în dosarul ”Vasile Astărăstoae-UMF Iasi”. Magistratul Mihaela Bivol, din cadrul Tribunalului Suceava, reclamata la CSM

0
63

Judecătorul Mihaela Bivol din cadrul Tribunalului Suceava, investită să solutioneze dosarul penal în care este cercetat fostul presedinte al Colegiului Medicilor si rector al UMF Iasi, a fost reclamată la Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu modalitatea în care conduce sedintele de judecată, audiază martorii, sanctionează avocatii cu amenzi cuprinse între 3000 si 5000 lei în scopul intimidării acestora si al restrictionării dreptului la apărare, precum si pentru comportamentul inadecvat din timpul sedintelor de judecată, dar mai ales pentru încălcarea drepturilor inculpatilor, expres stabilite prin norme nationale, dar si prin conventii si tratate internationale privind drepturile omului ratificate de România (conform art. 20 din Constitutia României).     colaj3-1000

 Avocat Mihai Tun – fost prodecan al Baroului Iasi

Preşedintele de complet Bivol Mihaela manifestă o atitudine nedemnă faţă de avocaţi, folosind un limbaj şi o mimică agresive, cu expresii din stradă, manifestând tendinţa de a-i ironiza şi folosind orice prilej de a duce în derizoriu importanţa avocatului pentru inculpaţi. Într-o astfel de manifestare, pe care o consider nedemnă pentru un judecător, Preşedintele de complet Bivol Mihaela a condiţionat la un moment dat acordarea cuvântului de gestul ridicării mâinii de către avocati, precum şcolarii. De altfel raporturile judecător – avocat sunt corespunzătoare raporturilor profesor – elev pentru domnişoara judecătoare Bivol Mihaela, având în vedere şi faptul că i-a comparat pe avocaţi cu şcolarii.

În discursurile sale periodice, Preşedintele de complet Bivol Mihaela vorbeşte despre „acuzaţiile care îi sunt aduse de părţi”, victimizându-se nejustificat, deşi rolul său, pe care îl uită frecvent, în opinia mea, este de a soluţiona cauza în conformitate cu legea, în mod obiectiv, imparţial, cu profesionalism, cu demnitate, umanism şi respectând demnitatea participanţilor la procesul penal”.

Avocat Alexandru Georgescu din Baroul Bucuresti

 Ședințele de judecată în cadrul Dosarului nr. 1132/45/2011*, înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava – Secția Penală, conduse de Doamna Judecător Mihaela BIVOL, reprezintă o veritabilă colecție de erori procedurale, abuzuri ale magistratului față de inculpați și apărătorii acestora și încălcări flagrante ale principiilor fundamentale ale procesului penal, inclusiv, dar fără a se limita la principiul garantării dreptului la apărare al inculpaților. În egală măsură, nu sunt respectate de către magistrat normele de conduită menite să asigure solemnitatea ședinței de judecată, atitudinea constant agresivă a acestuia fiind de natură a arunca în derizoriu chiar activitatea de administrare a justiție, în întregul său.

În scopul intimidării inculpaților, apărătorilor acestora, precum și a martorilor audiați în cauză, președintele de complet a dezvoltat cutuma de a începe fiecare ședință de judecată printr-un set de precizări prealabile, prin intermediul cărora aduce la cunoștința celor prezenți faptul că orice încercare de a realiza o apărare efectivă și eficientă va fi sancționată prin aplicarea de amenzi judiciare sau prin evacuarea din sala de judecată a persoanelor care se fac „vinovate” de astfel de încercări.

De asemenea, președintele de complet a ignorat în permanență dispozițiile procedurale care guvernează audierea inculpaților și a martorilor, aceștia nefiind lăsați să relateze liber aspectele pe care le cunosc, întreaga audiere fiind, în mod repetat, transformată într-un proces de tip inchizitorial, în cadrul căruia rolul judecătorului pare să fie redus la acela de a confirma rechizitoriul propus de către organul de urmărire penală, cu încălcarea flagrantă a prezumției de nevinovăție și a dreptului la apărare.

Președintele de complet manifestă, de asemenea, o atitudine părtinitoare, părând să își însușească fără rezerve susținerile procurorului din rechizitoriu, a căror verificare o urmărește cu consecvență adresând în mod obsesiv aceleași întrebări unui martor sau, după caz, inculpat, până la momentul în care obține răspunsul dorit, consemnarea declarației fiind realizată doar la acel moment. În contrapartidă, întrebările adresate de către apărătorii inculpaților sunt respinse în mod repetat ca fiind inutile, fără a se da posibilitatea autorilor acestora să expună teza probatorie ce stă la baza formulării respectivelor întrebări. În egală măsură, președintele de complet respinge de plano orice întrebări menite a conduce la verificarea credibilității martorilor, în măsura în care depoziția acestora se conformează ipotezelor descrise în rechizitoriu, deși posibilitatea de a formula astfel de întrebări este recunoscută în mod expres de către Codul de procedură penală”.

 Avocat Ionel Nechita din Baroul Iași

 Instanța de judecată a manifestat o atitudine nedemnă față de avocații care asigurau asistența juridică și clienții acestora, ridicând repetat tonul vocii (uneori țipând în sala de judecată), ignorând cererile formulate, amendându-i nejustificat, neacordându-le cuvântul pe observațiile contestate în exercitarea dreptului la apărare.

Instanța de judecată nu a permis să se pună în mod nemijlocit întrebări martorului, ci după ce au fost formulate astfel de întrebări de către inculpați, prin apărătorii lor, s-a invocat că acestea trebuie mai întâi înțelese de către președintele completului de judecată și mai apoi adresate martorului, iar după ce a fost lăsat martorul să răspundă, întrebările ori au fost respinse ca inutile soluționării cauzei, ori au fost răstălmăcite în sensul dorit, fiind anticipat astfel un eventual răspuns.

Consemnarea declarației martorului s-a realizat doar după consultarea <<notițelor>> președintelui completului de judecată care a dictat grefierului propriile fraze, asistat de martorul care a aprobat “în tăcere” ceea ce s-a consemnat.”

Avocat Angelica Enache din Baroul București

 “Doamna magistrat Bivol Mihaela din cadrul Tribunalului Suceava, încă de la debutul procesului penal, a nesocotit în mod flagrant drepturile inculpaților, expres stabilite prin norme naționale, dar și prin convenții și tratate internaționale privind drepturile omului ratificate de România (conform art. 20 din Constituția României), respectiv: a stabilit condiții speciale de judecată pentru această cauză penală, acordând termene de judecată la un interval foarte scurt, cuprins între 3 zile și 7 zile, în condițiile în care inculpații, martorii și avocații domiciliază în raza teritorială a altor orașe decât cel al instanței de judecată (Suceava), după caz în București, Iași, Ploiești (în nicio altă cauză penală repartizată aceluiași magistrat nu au fost stabilite astfel termenele de judecată), doamna magistrat Bivol Mihaela a dispus ca ședințele de judecată să se desfășoare pe parcursul a 12 ore, respingând toate solicitările avocaților privind alocarea, stabilirea unei perioade rezonabile de interogare a martorilor care vin de la 500 km distanță și care sunt obligați să staționeze în incinta instanței, având parte de un tratament degradant (participanții la acest proces penal sunt singurele persoane din incinta Tribunalului Suceava, după ora 14.00, în nicio altă cauză penală nefiind ședințe de judecată desfășurate într-un interval de timp asemănător), doamna magistrat Bivol Mihaela a adoptat o atitudine răzbunătoare față de avocații care formulează cereri, memorii și obiecțiuni referitoare la încălcarea normelor de procedură penală și a dreptului la apărare, concretizând această atitudine, ce a depășit limitele unei dispute juridice, prin aplicarea a nenumărate amenzi tuturor colegilor avocați, pentru motive hilare precum: ”nu ati luat loc în bancă când v-a solicitat instanța amenda 5000 lei” și altele. De asemenea, doamna magistrat refuză în mod constant să consemneze întocmai afirmațiile martorilor audiați, iar întrebările care sunt adresate de către aceasta nu se regăsesc în cuprinsul declarațiilor, contrar prevederilor art. 110, art. 122 alin. 2 Cpp, totodată, refuză să remită părților din dosar înregistrările audio ale ședințelor de judecată, deși părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor.

În scopul intimidării inculpaților, martorilor și a avocaților, la ultimul termen de judecată ce a avut loc în urmă cu câteva zile, doamna judecător Bivol Mihaela ne-a adus la cunoștință faptul că întreaga ședință de judecată va fi înregistrata video, această dispoziție nefiind pusă în discuția părților, nefiind motivată în fapt și în drept, ci doar comunicată.

Astfel, toți participanții la proces, cu excepția d-nei magistrat Bivol Mihaela, au fost filmați și înregistrati video în intervalul orar 10.00-22.00, inclusiv în perioada de timp în care ședința a fost suspendată”.

Potrivit avocatilor, figuri notabile in bransa, toate aceste aspecte stirbesc încrederea pe care un tribunal al unei instante democratice trebuie să o inspire publicului larg si ridică îndoieli serioase în ceea ce priveste impartialitatea  magistratului Bivol Mihaela, care îsi exercită cu rea credintă profesia.

Reamintim faptul ca Vasile Astărăstoae, fostul rector al UMF Iasi si presedinte al Colegiului Medicilor, a fost trimis în judecată pentru săvârsirea infractiunilor de conflict de interese si abuz în serviciu de către procurorul Emilian Eva care, la rândul său, formează obiectul unei investigatii penale, aflându-se în prezent în arest preventiv.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

34 − = 24