Administratorii de patrimoniu tulbura apele la USV Iasi

0
64

Universitatea de Științele Vieții (USV) din Iași, fosta USAMV, parcurge în ultima perioadă un proces important de modernizare și reorganizare, pentru a asigura cele mai bune condiții de studiu și pregătire studenților, iar cadrelor didactice infrastructura necesară pentru desfășurarea la standarde ridicate a procesului didactic și de cercetare științifică.

Pentru atingerea acestor obiective a fost necesară nu doar alocarea de fonduri, crearea de departamente didactice noi, a unor laboratoare și centre de cercetare, ci s-a impus și o amplă reorganizare a serviciilor administrative care, în forma veche de funcționare, nu reușeau să mai țină pasul cu ritmul alert de dezvoltare al Universității și bunul mers, eficient, al acesteia.

Crearea unor servicii administrative noi, moderne, a impus și angajarea în cadrul colectivelor de lucru a unor tineri specialiști care cunosc și înțeleg specificitatea problemelor din domeniul agronomiei și medicinei veterinare, absolvenți ai facultăților din cadrul Universității noastre, sau ai altor universități cu acelaşi profil.

Angajarea acestora s-a făcut cu respectarea legislației privind concursurile, cu credința că specializarea în domeniul agronomic a administratorilor de patrimoniu va determina și o creștere a performanței actului administrativ. Pentru că am avut în trecut fie mari întârzieri în derularea unor contracte de cercetare sau de infrastructură, fie achiziții de bunuri desfășurate în limitele legalității dar la prețuri de 10-20 de ori mai mari decât cele din piața reală și asta pentru că administratorii respectivi nu înțelegeau exact specificitatea și caracteristicile produselor. Universitatea noastră deţine un patrimoniu agricol, horticol etc. de aproape 12000 de hectare, nenumărate bunuri specifice acestor domenii, iar administrarea acestora, considerăm noi, este mai bine înfăptuită de angajaţi care au studii de specialitate.

În același timp, preponderent din venituri proprii, USV Iași trece printr-o perioadă de up-gradare a spațiilor de învățământ, amfiteatre, laboratoare dar și administrative, pentru aducerea lor la un nivel corespunzător aspirațiilor europene ale acesteia. Modernizarea simbolurilor universității, inclusiv a zonelor cu impact maxim, ca Senatul, Rectoratul, Aula Magna etc. după aproape 40 de ani de la ultimele lucrări de reabilitare și dotare, este o chestiune de promovare a identității, o necesitate în condițiile concurențiale actuale ale pieței educaționale naționale și internaționale. De altfel, investiții identice s-au făcut la mai multe universităţi din ţară, care au constituit un exemplu de bune practici şi pentru noi.

De aceea, ne surprinde modul tendențios în care au ajuns și au fost interpretate în media investițiile mai sus menționate, pregătite pe parcursul a trei ani, cu atât mai mult cu cât acestea au fost atât perfect legale cât la nivelul prețurilor de piață.

Este adevărat că unele dintre măsurile luate de conducerea Universității au deranjat pe unii dintre angajații obișnuiți cu anumite “obiceiuri” de a „sifona” din banul public – din neglijenţă sau alte motive – iar prezența unor tineri pregătiți în cadrul Universității noastre, harnici, dar mai ales onești față de Universitate, a fost văzută ca o intruziune în zona lor de “confort”. Cei „nemulţumiţi” s-au grăbit să vorbească de „nelegalităţi”, dar îi asigurăm că tocmai legalitatea şi eficienţa sunt scopurile urmărite cu mare atenţie de noile măsuri administrative. Și am constatat că acești tineri onești, cinstiți, ca să spunem lucrurilor pe nume, calitate esențială în orice colectiv, au adus un suflu nou în toate sectoarele unde au fost angajați și au determinat schimbări importante în bine privind folosirea eficientă a banului public.

Suntem convinşi că cei cărora persoanele „nemulțumite” li s-au plâns doresc, la fel ca și noi, ca lucrurile să meargă spre mai bine în mediul universitar și în urbea noastră, iar tinerii pregătiți și corecți să nu plece spre alte zări. De aceea, îi rugăm pe cei interesaţi, oameni politici, din media etc. să caute informațiile corecte despre starea de fapt din Universitatea de Științele Vieții din Iași. Suntem deschişi discuţiilor despre eficienţa actului administrativ, ştim că sunt şi multe alte opinii, dar credem că o echipă managerială îşi pune în practică, în cadrul legal, strategia pe care o crede cea mai bună. Pentru noi, primele rezultate sunt mai mult decât încurajatoare. Sperăm ca eforturile noastre de dezvoltare și modernizare a Universității să fie, dacă nu apreciate, măcar corect judecate și să aibă susținerea comunității locale pentru binele căreia muncim și noi.

 

Consiliul de Administrație al USV Iași

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here