Admiterea la studii preuniversitare în România pentru candidații din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria și diaspora, in anul școlar 2020 – 2021

0
65

Pentru candidații din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria, precum și pentru românii de pretutindeni, absolvenți de gimnaziu din România, care doresc să-şi continue studiile liceale sau profesionale în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din România, sunt  repartizate 950 de locuri cu bursă la nivel național pentru cele 2531 locuri în licee și școli profesionale (1088 la clasa a 9-a, 592 la clasa a – 10-a, 851 la școala profesională). Bursa lunară este în valoare de 63 euro și se acordă pe parcursul anului școlar, cu excepția vacanței de vară.

            Având în vedere contextul social actual privind prioritatea prevenirii și limitarea răspândirii virusului SARS CoV2, modalitatea de admitere pentru anul școlar 2020-2021 va fi specială, exclusiv online, după cum urmează:

 • Dosarele se transmit doar sub forma de fișiere informatice, conținând scanarea actelor solicitate pentru înscrierea la concursul de admitere.
 • Fișierele vor fi transmise doar la adresa electronică dedicată acestui scop, care este comunicată pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea secțiunea Examene – Admitere).

 Calendarul admiterii:

 • 15 iulie 2020, ora 9 – 22 iulie 2020, ora 16: înscrierea online a candidaților
 • 27 iulie 2020: afișarea rezultatelor admiterii computerizate: (http://www.isjiasi.ro/ – la secțiunea secțiunea Examene – Admitere)
 • 28- 30 iulie 2020: analiza și soluționarea contestațiilor și cazurilor speciale (frați, gemeni, tripleți), de către comisia de admitere de la Inspectoratul Școlar Judeţean Iași
 • 31 iulie 2020: afișarea rezultatelor finale, după soluționarea cazurilor speciale. (pe site-ul             http://www.isjiasi.ro (secțiunea Examene – Admitere) şi pe site-ul M.E.C.).

Dosarele trimise în format fizic (prin poștă/delegat personal etc.) nu vor fi evaluate.

Pot accede în ciclul liceal/profesional din România candidații români de pretutindeni care:

 • au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 • fac dovada originii etnice române, potrivit art. 1;
 • prezintă acte de studii care certifică absolvirea clasei a VIII-a, respectiv clasei a IX-a, promoția anului current, precum și absolvirea gimnaziului din România

Oferta locurilor este publică pe site-ul ISJ Iași http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene naționale- Admitere) și pe site-ul MEC, conform anexei 1, care este structurată pe trei categorii:

 • locuri la învățământul liceal clasa a IX-a;
 • locuri la învățământul liceal clasa a X-a
 • locuri la învățământul profesional anul I;

Aida POPA

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here