Alfabetizarea in ghetourile Iasului. Şcoala mobilă pentru 60 de copii din Cicoarei şi Cantemir.

0
65

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi anunță încheierea proiectului ”O nouă șansă în educație, proiect derulat în perioada iulie-decembrie 2016 cu sprijinul financiar al Primăriei Iași.

Timp de 5 luni de zile, 60 de copii aflați în dificultate ce locuiesc în zona Cantemir și zona Șes Bahlui – cartier Dacia, și părinții acestora (30 de părinți), au beneficiat zilnic, prin intermediul celor două Centre educaționale ale Asociației Salvați Copiii Iași, de servicii de recuperare psiho-socio-educaționale: activităţi ludice, interactive, creative care au ca obiectiv să dezvolte la copii strategii eficiente de a face faţă problemelor caracteristice grupului de vârstă; activităţi de recuperare şcolară, activități de alfabetizare, de formare a deprinderilor de citire-scriere și de calcul matematic, consiliere vocaţională şi formarea deprinderilor de viaţă independentă; activităţi de relaxare şi joc; activități informative cu privire la importanța educației și cu privire la drepturile copiillor; sprijin material, constând în haine, rechizite, îmbrăcăminte, încăăminte, medicamente; monitorizare şi supraveghere constantă a evoluţiei copiilor în cadrul activităţilor desfăşurate, dar și a performanțelor școlare.

Scopul principal al serviciilor oferite în cadrul Centrelor Educaționale a fost de a crea un cadru instituţional care să asigure copiilor un mediu propice pentru recuperare, dezvoltare, pentru construirea unor norme de relaţionare şi pentru însuşirea unor abilităţi necesare pentru integrarea lor socială. În paralel cu serviciile psiho-socio-educaţionale dezvoltate pentru copii, serviciile sociale au avut și o componentă de formare și dezvoltare a abilităţilor parentale a părinţilor acestor copii.

În mod firesc, instituţiile de asistenţă socială nu se pot substitui familiei, ci o sprijină şi contribuie la dezvoltarea relaţiilor intra şi extrafamiliale. Astfel, activităţile au vizat extinderea strategiilor de recuperare, stimulare şi dezvoltare a copilului şi familiei, în aşa fel încât aceştia să continue acasă ceea ce s-a realizat în cadrul Centrelor Educaționale. Valoarea totală a proiectului a fost de 77.000 lei, din care 70.000 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar 7.000 lei reprezintă contribuţia beneficiarului.

Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here