Arogantul Adomniței, presedintele Consiliului Judetean Iasi, trimis în judecată de DNA

0
51

Președintele suspendat al Consiliului Județean Iași, Cristian Adomniței, a fost trimis în judecată, sub control judiciar, de procurorii DNA pentru favorizarea făptuitorului și fals intelectual.

În dosar au fost deferite justiției, în stare de arest la domiciliu, Cristina Jinga și Carmen Irimescu, director executiv al Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă, respectiv șef al Serviciului Proiecte și Parteneriate din Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din CJ la data faptelor, pentru abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual, în formă continuată, complicitate, respectiv instigare la fals intelectual, precum și Letiția Popa, administrator al SC Laser Co SRL, pentru instigare la abuz în serviciu, complicitate la fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată. De asemenea, a fost trimisă în judecată SC Laser Co SRL.

Potrivit unui comunicat al DNA, în august 2013, la nivelul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă a fost redactat caietul de sarcini în scopul achiziției prin procedura ”cerere de ofertă” de servicii de tipărire materiale de promovare a județului Iași, contractul fiind adjudecat de SC Laser Co SRL și semnat la 27 septembrie 2013.

Durata maximă de execuție a contractului de servicii era de 3 luni de la data semnării, în caz de executare cu întârziere prestatorul putând fi obligat la plata de penalități de 0,1% (pe fiecare zi de întârziere) din contravaloarea serviciilor rămase de executat.

“Pentru ca acest contract să fie atribuit SC Laser Co SRL, inculpata Popa a întocmit și utilizat documente false, (CV-urile unor angajați), pentru a crea aparența îndeplinirii criteriilor de admisibilitate și conformitate a ofertei, depunând apoi toate aceste înscrisuri la autoritatea contractantă CJ Iași. În acest mod, Letiția Popa i-a determinat, cu intenție, pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor să atribuie, fără vinovăție și fără a avea cunoștință de caracterul fals al înscrisurilor depuse, contractul firmei sale, în condițiile în care oferta ar fi trebuit să fie respinsă, din cauza neîndeplinirii cerințelor minimale ale caietului de sarcini. Astfel, s-a produs o vătămare a intereselor legale ale celuilalt ofertant și s-a obținut un folos necuvenit pentru societatea administrată de inculpata Popa”, se arată în comunicat.

DNA precizează că serviciile de tipărire materiale de promovare a județului Iași ar fi trebuit să constea în: realizarea (concepție și design) și tipărirea unui catalog de prezentare a județului, în română și în engleză, în 1.000 de exemplare, servicii în valoare de 169.000 lei; tipărirea unei broșuri, bilingve, cu proiectele CJ Iași, în 1.000 de exemplare — 16.700 lei; tipărirea unui calendar de evenimente al județului, corespondent anului 2014, în 1.000 de exemplare — 8.400 lei; tipărirea unor mape de prezentare a județului, în 1.000 de exemplare — 8.400 lei; tipărirea unor hărți turistice ale județului, în 5.000 de exemplare — 42.000 lei; realizarea unor magneți, 300 de bucăți — 3.300 lei; realizarea (concepție și execuție) unui film de prezentare a județului lași și imprimarea acestuia în 1.000 de exemplare DVD, însoțite de carcasă — 27.000 lei; furnizarea a 2 bucăți suport broșuri—1.700 lei; furnizarea a 200 stick-uri USB, tip business — card, personalizate — 5.960 lei; furnizarea a 2.000 de pixuri metalice și de plastic, personalizate—18.000 lei; realizarea a 6.000 de sacoșe de carton și de plastic, personalizate — 29.000 lei; o prezentare în format PowerPoint a proiectelor județului Iași, în română și engleză — 5.622 lei.

În 19 decembrie 2013, între CJ Iași și SC Laser Co SRL a fost încheiat un proces verbal de predare-primire, în cuprinsul căruia s-a consemnat predarea unui număr inferior de repere, față de cel prevăzut în contract, respectiv 11 din cele 16 repere, fără: albumele de prezentare, broșurile, DVD-urile cu filmul de prezentare a județului Iași, machetele cu proiectul conceperii și designului acestora. Reperele nepredate au valoare totală, conform contractului, de peste 213.000 lei.

Procurorii susțin că, pentru ca Letiția Popa să poată încasa, în mod nelegal, plata acestor bunuri pe care nu le livrase și, totodată, să nu poată fi obligată la plata penalităților, Cristina Jinga, cunoscând aceste lucruri, cu intenție: a determinat membrii comisiei de recepție din care făcea parte și inculpata Irimescu să semneze un proces verbal de recepție antedatat 7 ianuarie 2014, în cuprinsul căruia s-a menționat, în mod nereal, faptul că fuseseră livrate, la 19 decembrie 2013, și reperele lipsă; a semnat mai multe documente, activități ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu de peste 213.000 lei județului Iași, la care se adaugă contravaloarea penalităților în cuantum de 1% pe zi, rezultând aproape 392.000 lei, prin plata nelegală a sumei respective din bugetul unității administrativ-teritoriale.

Anchetatorii au reținut că, mai mult, în 2015, Carmen Irimescu, pentru a ascunde faptele comise și a împiedica tragerea sa și a celorlalte persoane implicate la răspundere penală, a semnat centralizatorul intrărilor și al ieșirilor de materiale de promovare aferente contractului, în cuprinsul căruia a atestat, în mod nereal, că la 19 decembrie 2013, SC Laser Co SRL livrase toate reperele, că 52 albume de prezentare fuseseră distribuite la diverse evenimente și, la 11 februarie 2015, 948 albume fuseseră restituite firmei respective.

În 8 martie 2015, susțin procurorii, ea le-a ajutat pe Jinga și o altă persoană, prin punerea la dispoziție a apartamentului său, să semneze, în condiții de confidențialitate, un proces verbal, antedatat 11 februarie 2015, în cuprinsul căruia s-a atestat, în mod mincinos, restituirea către firmă a 948 albume, în vederea actualizării gratuite a acestora cu date și fotografii privind Aeroportul Internațional Iași.

Concret, deși bunurile menționate mai sus nu au fost predate CJ Iași decât scriptic, inculpatele Jinga și Irimescu au efectuat demersuri pentru a crea aparența recepționării tuturor reperelor prevăzute în contract, astfel încât să poată fi efectuată plata către firmă inculpatei Popa. În perioada martie-aprilie 2015, inculpatul Adomniței, în calitate de ordonator principal de credite, cu intenție directă, le-a ajutat pe inculpatele Jinga și Irimescu, în urma unei înțelegeri prealabile cu acestea, pentru a se evita descoperirea infracțiunilor pe care acestea le comiseseră și tragerea lor la răspundere penală”, se spune în comunicat.

În acest sens, arată DNA, în contextul unei misiuni de audit declanșate cu privire la executarea acestui contract, el a efectuat demersuri menite: să amâne finalizarea misiunii de audit; să creeze aparența că toate materialele fuseseră predate în termenul stabilit, inclusiv că 948 albume fuseseră restituite firmei pentru a fi modificate; să creeze timpul necesar pentru că societatea să realizeze și să predea efectiv albumele.

Aceste demersuri s-au concretizat prin exercitarea de către Adomniței a unor acte de intimidare îndreptate împotriva auditorilor pe care i-a pus în ipostaze umilitoare, reproșându-le modalitatea de efectuare a auditului, precum și faptul că s-au deplasat la sediul firmei administrate de inculpata Popa, fără aprobarea sa. De asemenea, inculpatul a refuzat să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la frauda comisă, deși i s-a adus la cunoștință, în mod detaliat, modalitatea de comitere a acesteia și i s-a solicitat, în mod expres, acest lucru. În schimb, acesta a preferat să se implice activ în acoperirea cu acte false a faptelor comise“, mai menționează DNA.

Sursa citată subliniază că, în martie 2015, Adomniței a semnat un proces verbal, datat 11 februarie 2015, prin care atestă, în mod mincinos, că cele 948 albume au fost restituite de către CJ Iași societății respective, în vederea actualizării gratuite a acestora.

“În același sens, inculpatul Adomniței a refuzat să avizeze formularul de ‘constatare și raportare a iregularităților’, întocmit de către Serviciul Audit Public Intern din CJ Iași, și le-a solicitat expres auditorilor să modifice constatările din cuprinsul acestui document, precizându-le totodată să întocmească un altul, cu același număr de înregistrare, care să nu conțină referiri la acel prejudiciu, în cuantumul respectiv”, au mai constatat anchetatorii.

De asemenea, în 1 aprilie 2015, mai susține DNA, Adomniței a semnat o adresă în cuprinsul căreia se făcea referire la procesul verbal din 11.02.2015, manifestându-și acordul că termenul de predare a albumelor să fie prelungit până la 30 aprilie.

Județul Iași s-a constituit parte civilă cu aproximativ 392.000 lei, reprezentând valoarea prejudiciului cauzat, prin plata ilicită a unor materiale care nu fuseseră predate autorității contractante și prin faptul că nu au fost percepute penalitățile prevăzute în contractul de achiziție publică.

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților Jinga, Irimescu, Popa și SC Laser Co SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași, cu propunere de a se menține măsura preventivă a controlului judiciar, luată față de Adomniței, de a se înlocui arestul la domiciliu față de inculpatele Jinga, Irimescu și Popa cu măsura controlului judiciar, precum și cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 7 = 8