Ce ajutoare de incalzire primesc iesenii pentru sezonul rece 2023-2024

0
207

Începând de luni, 2 octombrie 2023, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, primește solicitări pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024, conform prevederilor Legii nr. 226 / 2021 a consumatorului vulnerabil.

Categoriile de beneficiari pentru care se acordă aceste ajutoare sunt solicitanţii care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie temică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor sunt următoarele:

  1. Pentru utilizarea agentului termic și a suplimentului pentru energie în sistem centralizat:

 – 0 – 1.386 lei / membru de familie pentru familii;

 – 0 – 2.053 lei pentru persoana singură.

Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

 Pentru utilizarea de gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi și a suplimentelor pentru energie:

 – 0 – 1.386 lei / membru de familie pentru familii;

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură.

Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

Nu se iau în calcul sumele provenite din:

– alocaţia pentru susţinerea familiei;

– alocaţia de stat pentru copii;

– bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr. 448 / 2006;

– bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socioeconomice dezavantajate ori din învățământul profesional;

– stimulentul educaţional;

– sprijinul financiar acordat elevilor beneficari ai programului „Bani de liceu”;

– veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

Dacă familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinței nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosință unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obținute ca urmare a valorificării acestor bunuri și se va putea beneficia de ajutorul pentru încălzire și stimulentele pentru energie.

Ajutorul maxim lunar pentru gaze naturale este de 250 de lei, pentru energie electrică de 500 de lei și pentru combustibili solizi sau petrolieri suma maximă oferită de 320 de lei. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei / lună.

Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată (energie termică, gaz metan, energie electrică sau combustibili solizi sau gazoși) pentru o perioadă de 5 luni (noiembrie și decembrie 2023, ianuarie, februarie și martie 2024).

Suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie, pentru o perioadă de 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024).

Ajutorul acordat nu va putea depăși consumul efectiv înregistrat în luna respectivă.

Pentru persoanele care nu au venituri este necesară o adeverință de venituri eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Locale.

Solicitările primite până la data de 20 noiembrie 2023 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie 2023. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie 2023.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere se depun, însoţite de actele doveditoare în original privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate / închiriere / folosinţă, la sediul Direcţiei de Asistență Socială Iaşi din str. Mitropolit Varlaam nr. 54, în intervalul orar 8.30 – 12.30, în zilele de luni şi marţi, respectiv 12.00 – 16.00 în ziua de joi.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here