Cele mai performante firme locale, în clasamentul realizat de Camera de Comert si Industrie Iasi

0
56

Camera de Comerț și Industrie Iași a publicat rezultatele evaluării performanțelor economice ale firmelor din județ, concretizate în cel mai obiectiv, complex și elocvent clasament anual al comunității de afaceri locale – Topul Firmelor din Județul Iași.

Clasamentul este realizat după o metodologie unitară la nivelul Sistemului Camerelor de Comerț și Industrie din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie.

Clasamentul are la bază datele de bilanț pentru anul 2020 și urmărește 5 indicatori de performanță:

 • cifra de afaceri netă,
 • profitul din exploatare,
 • rata profitului din exploatare,
 • eficiența utilizării resurselor umane și
 • eficiența utilizării capitalului angajat.

Sunt admise în top firmele înmatriculate în Registrul Comerțului care îndeplinesc simultan următoarele condiții, cu privire la datele de bilanț depus pentru anul 2020:

 • Profit din exploatare pozitiv;
 • Cifră de afaceri de minim 100.000 lei în cazul microîntreprinderilor și minim 250.000 lei în cazul celorlalte.

Nu sunt admise:

 • Grupurile de interes economic (GIE);
 • Firmele al căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
 • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvență.

Clasamentul este structurat pe 7 domenii de activitate, urmărind obiectul de activitate declarat de firme în bilanțul pe anul anterior:

 • IT&C și Cercetare-Dezvoltare;
 • Industrie;
 • Agricultură, Silvicultură și Pescuit;
 • Construcții;
 • Servicii;
 • Comerț;
 • Turism și Restaurante.

Clasamentul publicat cuprinde primele 10 locuri pe fiecare clasă de mărime (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari, întreprinderi foarte mari), corespunzătoare fiecărui obiect de activitate.

Din analiza datelor financiare cuprinse în 23.691 bilanțuri de societăți comerciale înmatriculate (cu sediul social) în județul Iași aferente anului 2020, a reieșit că 18.763 firme au avut o cifră de afaceri diferită de zero (firme active), dintre care 8.327 firme au îndeplinit criteriile de admitere în clasament, iar 3.063 firme s-au clasat pe locurile 1-10 ale Topului.

Statistici:

 

Reprezentativitatea Topului
în raport cu totalul firmelor
Număr
firme în Top
Cifra de afaceri
firme în Top
Salariați
firme în Top
Ponderea firmelor clasate în Top pe locurile 1-10 (3.063) în totalul firmelor active (18.763) 16% 69% 55%

 

Domeniile de activitate Număr
firme în Top
Cifra de afaceri
firme în Top
Salariați
firme în Top
IT&C și Cercetare-Dezvoltare 187 1.425 mil. lei 8.341
Industrie 493 6.094 mil. lei 14.922
Agricultură, Silvicultură și Pescuit 101 954 mil. lei 2.100
Construcții 239 2.270 mil. lei 5.114
Servicii 1.016 4.741 mil. lei 16.859
Comerț 894 6.744 mil. lei 9.137
Turism și Restaurante 133 582 mil. lei 2.064
Total 3.063 firme 21.313 mil. lei 58.537 salariați

 

Clasa de mărime Număr
firme în Top
Cifra de afaceri
firme în Top
Salariați
firme în Top
Întreprinderi foarte mari 4 2.734 mil. lei 8.169
Întreprinderi mari       30 2.726 mil. lei 12.551
Întreprinderi mijlocii   186 7.180 mil. lei 16.884
Întreprinderi mici       787 6.080 mil. lei 14.667
Microîntreprinderi       2.056 2.593 mil. lei 6.266
Total 3.063 firme 21.313 mil. lei 58.537 salariați

Mai multe detalii privind metodologia de realizare a Topului, precum și clasamentele pe domenii, sunt disponibile, public și gratuit, pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Iași, www.cciasi.ro, secțiunea Topul Firmelor.

La aceeași adresă de internet sunt disponibile și clasamentele speciale realizate cu acest prilej:

– primele 10 firme din Top, strict după cifra de afaceri;

– primele 10 firme din Top, strict după numărul de angajați;

– cele 123 de firme care s-au clasat pe podium timp 10 ani consecutiv, respectiv la edițiile 2012-2021.

După ce Camera de Comerț și Industrie a României va centraliza toate clasamentele județene, vor putea fi cunoscute firmele din Iași care au intrat în Top 10 la nivel național, în domeniile de activitate aferente.

CONTEXT

În ansamblul său, economia locală a avut o scădere în anul pandemic 2020 de aproximativ 2,5%, cu diferențe între domeniile de activitate: de la o creștere cu 10-11% a cifrei de afaceri din IT&C, până la o scădere cu 32% în HoReCa.

La nivelul societăților comerciale cu sediul social în județul Iași, din analiza raportărilor financiare aferente anului 2020 rezultă că au fost 18.763 de firme active (cifră de afaceri diferită de 0), ceea  ce înseamnă o creștere cu 8,88% față de anul precedent, acestea însumând o cifră de afaceri de 6,4 mld. euro (în scădere cu 2,32%) și 106.785 salariați (în scădere cu 2,70%).

Evoluția procentuală a cifrei de afaceri din 2020 față de 2019, structurată pe principalele domenii de activitate, se prezintă astfel: IT&C +10,72%, Construcții +9,38%, Comerț +3,50%, Servicii -3,43%, Industrie -11,20%, Agricultură -17,19%, Turism și restaurante -32,07%.

În privința numărului mediu de angajați la nivelul societăților comerciale active, aceasta a înregistrat o scădere cu 2,70% față de anul precedent, evoluția pe domenii fiind următoarea: Construcții +17,56%, IT&C +3,00%, Comerț -2,84%, Servicii -3,93%, Industrie -10,07%, Agricultură -10,46%, Turism și restaurante -13,79%.

Conform datelor Direcției Județene de Statistică Iași, exporturile județului Iași (801,6 mil. euro) au scăzut în 2020 cu aprox. 18% față de anul 2019, iar importurile (919,5 mil. euro) au scăzut cu aprox. 12%, consemnându-se un deficit comercial de 117,9 mil. euro (deficit comercial în creștere cu aprox. 81% față de anul 2019).

Cu privire la firmele cu aport de capital străin, coroborând datele de la Finanțe cu cele de la Registrul Comerțului, rezultă că dintre cele 18.763 de societăți comerciale active (cu cifră de afaceri diferită de 0), un număr de 674 de firme (3,6%) figurează cu aport de capital străin, acestea însumând o cifră de afaceri de 1,38 mld. euro, respectiv 21,6% din totalul cifrei de afaceri a societăților comerciale active cu sediul social în județul Iași și 20.894 angajați, respectiv 19,6% din totalul numărului de salariați raportat de firme pe anul 2020. Ca număr de firme, acestea se regăsesc cu precădere în sfera serviciilor profesionale (217 firme), comerțului (168 firme) și IT-ului (121 firme). Din punct de vedere al cifrei de afaceri, ponderea principală este deținută de industrie (646 mil. euro), urmată de IT (326 mil. euro) și servicii (211 mil. euro). În ce privește numărul de salariați, cele 3 domenii care se detașează sunt: IT (9.721 salariați), industrie (6.807 salariați) și servicii profesionale (3.068 salariați).

În privința stratificării societăților comerciale active înregistrate cu sediul social în jud. Iași, pe categorii de cifră de afaceri, se observă o polarizare îngrijorătoare, în sensul că mai puțin de 100 de firme (cele cu cifra de afaceri de peste 10 mil. euro) generează 39% din cifra de afaceri totală și 25% din numărul locurilor de muncă, iar marea masă a firmelor sunt la cealaltă extremă, cu o cifră de afaceri individuală de sub 100 mii euro.

 

Categoria

cifrei de afaceri

Număr de

firme active

Cifra de afaceri

cumulată

Număr de

salariați

Peste 300 mil. EUR 1 0,01% 364.282.725 EUR 5,69% 2.228 2,09%
Între 50-100 mil. EUR 5 0,03% 353.673.616 EUR 5,53% 5.848 5,48%
Între 10-50 mil. EUR 90 0,48% 1.776.043.814 EUR 27,75% 19.390 18,16%
Între 5-10 mil. EUR 100 0,53% 702.875.840 EUR 10,98% 9.122 8,54%
Între 1-5 mil. EUR 697 3,71% 1.497.835.809 EUR 23,40% 21.755 20,37%
Între 0,5-1 mil. EUR 819 4,36% 580.751.556 EUR 9,07% 10.667 9,99%
Între 0,1-0,5 mil. EUR 3.356 17,89% 761.062.405 EUR 11,89% 19.902 18,64%
Sub 0,1 mil. EUR 13.695 72,99% 364.625.653 EUR 5,70% 17.873 16,74%
TOTAL 18.763   6.401.151.418 EUR   106.785  

 

Marius GAVRILESCU

 

 

Camera de Comerț și Industrie Iași

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here