Cercetările de la USAMV Iasi pot influenta productia viticolă europeană

0
67

Cercetători din cadrul Facultății de Horticultură a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași au studiat, timp de șase ani, impactul schimbărilor climatice asupra unora dintre cele mai importante podgorii europene – Bordeaux și Valea Loirei (Franța), Valea Rhinului (Germania), La Rioja (Spania), Cotnari (România) – și arealului South Sussex din S Marii Britanii. Cercetările, începute în anul 2014 și efectuate în cadrul proiectului european LIFE ADVICLIM, coordonat de Universitatea Rennes 2 din Franța, au reunit universități și instituții de cercetare de mare prestigiu din Europa: CNRS, INRA, IFV și Bordeaux Science Agro din Franța; Universitatea Geisenheim din Germania, Universitatea Publică Navarra din Spania, Plumpton College din Marea Britanie și USAMV Iași, din România. În site-urile pilot ale proiectului, amplasate în cele șase podgorii, s-au colectat date prin utilizarea senzorilor de temperatură, s-a urmărit fenologia soiurilor, s-a stabilit amprenta de carbon generată de practicile tehnologice și s-au prelucrat datele obținute prin utilizarea de softuri informatice.

În contextul schimbărilor climatice, ne-am propus să studiem, alături de partenerii noștri din instituții europene, impactul acestui fenomen global asupra podgoriilor, să elaborăm prognoze privind evoluția viticulturii în următoarele decenii, să identificăm soluții de adaptare la acest fenomen și de diminuare a impactului său asupra viticulturii. Cercetările efectuate de noi au evidențiat modificarea profilului climatic al tuturor podgoriilor studiate, ca efect al creșterii temperaturilor, cu consecințe  pozitive pentru cele din zona temperată, mai răcoroasă, precum Valea Rinului, Cotnari, Valea Loirei, dar și preocupante pentru podgoriile mai apropiate de climatul mediteranean, precum Bordeaux și La Rioja”, a punctat prof. univ. dr. Liviu Mihai Irimia, decanul Facultății de Horticultură din Iași, cercetător principal în cadrul proiectului.

Pentru a demonstra importanța managementului local al strategiilor de adaptare și atenuare, în cadrul proiectului ADVCLIM au fost dezvoltate tehnologii adaptabile podgoriilor europene – rețele de senzori de temperatură  pentru fiecare podgorie și o platformă web care permit viticultorilor să evalueze impactul schimbării climatice asupra propriilor parcele, să experimenteze metode de adaptare și să măsoare emisiile de gaze cu efect de seră, pe care le generează propriile lucrări de întreținere. Toate aceste tehnologii sunt experimentate pe siturile demonstrative din cele șase podgorii: Saint Emilion – Bordeaux, Coteaux du Layon – Valea Loirei, Rüdesheim – Valea Rinului, Rock Lodge – South Sussex, Ausejo – La Rioja și Cotnari, din podgoria Cotnari, România. 

Concret, USAMV a coordonat în cadrul proiectului ADVICLIM activitatea Demonstrații pe site-urile pilot europene, a efectuat spațializarea și analiza indicilor bioclimatici din perioadele 1951-1990 și 1991-2010 din cele șase podgorii, a stabilit prognoza evoluției potențialului viticol al podgoriei Cotnari pentru perioada 2020 – 2100 și a studiat comportamentul viței de vie în diferite contexte de mediu și tehnologice din arealul Cotnari”, a mai punctat prof. univ. dr. Liviu Mihai Irimia.

Platforma web creată în cadrul proiectului – CLIMAVISTA WINE – permite reunirea datelor obținute de cercetători, a datelor de la stațiile meteorologice, a datelor furnizate de sateliți, rezultate ale modelelor de adaptare, rezultatele calculului amprentei de carbon și reprezintă o interfață ce oferă producătorilor din viticultura europeană date relevante pentru procesul de decizie. Scenariile climatice pentru deceniile viitoare și valorile amprentei de carbon ale podgoriilor sunt integrate în platformă cu scopul de a atrage atenția asupra impactului major al schimbării climatice.

Aida POPA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here