Doi ani de lupta cu institutiile statului pentru constatarea ilegalitatii unei constructii. “S-a constituit un grup infractional format din institutii ale statului!”

0
507

De 2 ani de zile, un om se luptă cu instituțiile statului în privința edificării unui imobil civil. Deși din documentații reiese încălcarea legii, toate organismele de control care s-au implicat în soluționarea petițiiilor înaintate pe această speță, au concluzionat că s-a respectat documentația.
În perioada 2020-2022, Fermaș Andrei a depus nenumărate petiții către instituțiile statului, privind edificarea unei construcții ilegale în strada Trandafirilor 1, comuna Girgina, județul Neamț. Potrivit acestuia, imobilul a fost ridicat prin eludarea legislației, respectiv nerespectarea Autorizației de Construcție, utilizarea unor Dispoziții de șantier (1/20.08.2016 si 2/15.07.2017) care sunt ilegale deoarece încalcă Art. 67 alin 1 si alin 2 litera d din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009. Implicit, imobilul s-a realizat prin încălcarea art 1 alin 1 si 2, art 2 alin 1 din Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care menționează că executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire, construcțiile civile, se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, si, autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții.
“Din 2020 am reclamat la Primăria Gircina că imobilul este realizat ilegal. Până acum, în luna mai 2023, beneficiara imobilului reclamat, nu a fost sancționată pentru construirea imobilului prin nerespectarea legislației în vigoare. Practic, instituțiile abilitate ale statului (Primăria Garcina și ISC Neamț) refuză își realizeze sarcinile de serviciu și să o sancționeze pe beneficiara imobilului pentru faptul că a construit ilegal. La adresa din strada Tradafirilor nr 1, s-a autorizat spre construire un imobil format din Dp+P+Mp (demisol parțial+parter+mansardă parțială) și s-a construit în final un imobil format din Dp+P+E1+P (demisol partial+parter+etaj+pod). Practic,s-a construit (prin Dispoziția de șantier nr 1 din 20.08.2016 și Dispozitia de șantier nr. 2 din 15.07.2017) alt imobil față de cel autorizat spre construire. Dacă instituțiile statului nu respectă și nu aplică prevederile legale în vigoare, de ce mai realizați legi? De ce solicitați cetățenilor să respecte legislația, dacă instituțiile statului nu respectă legislația?”, a declarat Fermaș Andrei.
Într-o sesizare făcută de Fermaș către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism se trage un semnal de alarmă cu privire la constituirea de grup organizat infracțional realizat de Proiectant general Ciobanu Mariana, Verificatori atestati in conditiile legii, Primaria Gircina si Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru acoperirea tragerii raspunderii legale a realizării unei construcții ilegale în Gircina, în favoarea beneficiarei Autorizației de Construire nr 17 din 15.04.2016.
S-a constituit grup infractional pentru a construi ilegal imobil in Gircina strada Trandafirilor nr 1, si ulterior pentru a nu aplica sanctiuni legale ca s-a construit imobil ilegal. În fapt, in Gircina strada Trandafirilor nr 1 s-a realizat constructie ilegala prin nererespectarea Autorizatiei de Construire nr 17 din 15.04.2016. Autorizatia este emisa pentru edificare constructie formata din demisol partial+parter+mansarda partiala. S-a construit imobil format din demisol+parter+etaj+pod, fara a respecta Autorizatia de construire. Totodată, prin intermediul Dispozitiei de Santier nr 1 din 20.08.2016 care este ilegala deoarece incalca Art 67 alin1 din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. De asemenea, incalca Art 67 alin 2 litera d din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Mai mult, Dispozitia de Santier nr 2 din 15.07.2017 este ilegala deoarece incalca Art 67 alin1 din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Proiectantul General realizeaza in fals Memoriu tehnic din mai 2020 in care realizeaza receptia unei alte cladiri care nu coincide cu cea autorizata spre construire si nici cu cea construita. Memoriu Tehnic de receptie din mai 2020 realizat de Proiectant Ciobanu Mariana pentru cladire formata din demisol partial+parter+eraj partial este un fals, deoarece cladirea existenta in mai 2020 in Trandafirilor nr 1. Gircina nu a respectat Autorizatia de Construire initial emisa si nici nu este cea descrisa in Memoriu Tehnic. Implicit receptia Primariei Gircina pentru cladire formata din mai 2020 este falsa. La adresa nu exista cladire formata din demisol partial+parter+etaj partial. In Gircina strada Trandafirilor nr 1 exista imobil format din demisol partial+parter+etaj+pod”, acuză Fermaș.
Potrivit acestuia, prin răspunsurile date de institutiile statuui, acestea au acoperit-o pe beneficiara cladirii si nu au realizat nici un control de legalitate a imobilului reclamat.
Cladirea edificata in Gircina str Trandafirilor nr 1 jud Neamt, s-a realizat prin nerespectarea Autorizatiei de Construire nr 17 din 15.04.2016 si prin incalcarea legislatiei in vigoare. S-a construit etaj prin intermediul dispozitiilor de santier 1 si 2 care sunt ilegale, incalca Art 67 alin 1 si alin 2 litera d din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Receptia cladirii s-a realizat in fals, s-a receptionat cladire care nu coincide cu cea edificata si prezenta la data receptiei. Constituirea grupului infractional s-a realizat pentru construire de imobil care nu respecta prevederile legale ale autorizatei de construire 17 din 15.04.2016 si realizare etaj suplimentar prin eludarea legislatiei in vigoare”, a concluzionat Fermas.
Impotriva “grupului infractional” constituit pentru realizare imobil ilegal si care a utilizat in fals documente si care nu aplica prevederile legale de control si sanctionare cladire realizata ilegal, am facut mai multe seizari catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Corpul de control al prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, Administratia Prezidentiala sau Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţi.
Radu SEICARU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here