Drumurile judetene sunt impracticabile, dar CJ Iasi cheltuie banii pentru a afla care sunt fluxurile de calatori

0
64

Sefii Consiliului Judetean Iasi se pregatesc sa toace peste 177 de mii de lei pentru achizitia unor “servicii de elaborare privind studiul pentru evaluarea fluxului de calatori efectuat pe raza administrativ-teritoriala a judetului Iasi”. Conform rezultatelor studiului de flux si interpretării acestora, ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, concluzii prezentate distinct si în detaliu, pe capitole, în format scris, desenat și electronic, atât pentru anul 2015 cât și pentru anul 2020, după cum urmează:
– stabilirea numărului de trasee județene principale și secundare precum și a numărului de grupe de trasee județene, a numărului de trasee individuale, identificarea traseelor județene potential nerentabile și integrarea acestora în grupe de trasee ;
– determinarea exactă a itinerariului și a lungimii fiecărui traseu județean exprimat în sectoare nr.km/tip drum(DN, DJ, DC) cu precizarea vitezei de deplasare pe fiecare sector in parte, funcție de starea actuală a drumului în sectorul respectiv;
– stabilirea autogărilor, capetelor de traseu și a localităților intermediare ale traseelor judetene astfel încât acestea să fie corelate cu răspândirea geografică / tranzitarea / preluarea din cel mai apropiat punct a călătorilor pentru toate localitățile județului Iași, urmărindu-se cu prioritate creşterea vitezei de deplasare a autobuzelor concomitent cu reducerea duratei de călătorie;
– determinarea numărului optim de stații publice intermediare, necesar îmbarcării/debarcării călătorilor pe ambele sensuri, denumirea și localizarea exactă a amplasamentelor, dotările acestora unde este cazul precum și distanţa dintre staţiile astfel determinate pentru fiecare traseu cuprins în PTPJPCR;
– determinarea timpului de efectuare a fiecărui traseu județean cu precizarea timpului de oprire în fiecare stație publică intermediară precum și la capetele de traseu;
– stabilirea capacității de transport pentru fiecare traseu județean, necesară preluării fluxurilor de
călători, exprimate în nr. și tip de autobuze active și de rezervă /grupe de trasee (trasee individuale);
determinarea tipurilor de autobuze utilizate în funcție de capacitatea portantă, lățimea, panta etc. a fiecărui tip de drum(DN, DJ, DC) inclus în itinerariul fiecărui traseu județean;
– stabilirea numărului de curse pe ore/zile, pentru fiecare traseu județean astfel încât numărul acestora corelat cu capacitatea de transport să asigure preluarea fluxurilor de călători determinate mai sus;

De asemenea, în urma interpretării rezultatelor studiului de flux, ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, atât pentru anul 2015 cât și pentru anul 2020, soluții de optimizare și eficientizare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, prin care se vor avea în vedere următoarele aspecte, fără a fi limitate doar la acestea, astfel:
– efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea, regularitatea, continuitatea transportului, siguranța circulației, condițiile de lucru și de exploatare a autobuzelor și infrastructurii și confortului călătorilor;
creșterea eficienței sociale a transportului public județean de persoane prin curse regulate;
– modernizarea sistemului de transport public judeţean;
– planificarea și efectuarea de controale regulate în trafic având ca scop identificarea deficiențelor și rezolvarea imediată a acestora;
– realizarea unor campanii de informare a călătorilor privind PTPJPCR, precum şi de responsabilizare a acestora privind siguranța și menţinerea în condiţii bune a sistemului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate.
Durata contractului – maxim 120 de zile începând cu data semnării contractului.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here