Dupa ce au adus termoficarea in colaps, printr-o impostura administrativa, Primaria deleaga serviciul catre o firma privata

0
42

Firmele care doresc să se înscrie la licitația organizată de Primăria Municipiului Iași (PMI) privind delegarea prin concesiune a serviciului de utilitate publică – alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Iași pot depune ofertele până la data de 22 august 2024, ora 10.00, potrivit anunțului oficial publicat pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
Conform caietului de sarcini întocmit de autoritățile locale, obiectivul general al delegării prin concesiune a serviciului de utilitate publică – alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Iași constă în asigurarea continuității și siguranței serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în condiții de impact redus asupra mediului, precum și de creștere a eficienței serviciului pentru obținerea unor prețuri cât mai mici pentru populație.

Durata maximă a contractului este 10 ani (120 luni), termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire fiind de 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul limită în care entitatea contractantă (Primăria Municipiului Iași – nr.) va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare a informațiilor suplimentare este a 16-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, valoarea totală estimată a achiziției publice fiind cuprinsă între 3,7 și 5,6 miliarde de lei. Prin procedura de delegare a gestiunii, Municipiul Iași atribuie gestiunea serviciului de utilitate publică – alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Iași. Serviciul de utilitate publică – alimentare cu energie termică în sistem centralizat se va realiza în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini al serviciului și Regulamentului serviciului aprobate prin HCL al Municipiul Iași nr 144/26.04.2024”, se arată în document.
Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here