Ieseni, pregatiti-va de abuzuri! Chirica confera puteri sporite politistilor locali. Orice critica adusa unui local, platita cu pana la 2500 lei

0
61

Municipalitatea a elaborat un proiect de hotărâre de Consiliu Local care vizează reglementarea normelor privind gospodărirea şi instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie în Iaşi. Mijloacele prin care se doreste instaurarea unui climat de liniste, raman la latitudinea agentilor constatatori, respectiv a politistilor locali,a caror pregatire si putere de intelegere a legii sau a dispozitiilor administrative, lasa de dorit. 

Prin acest proiect sunt stabilite drept contravenţii şi penalizate ca atare mai multe fapte care încalcă normele unei bune convieţuiri urbane, precum nerespectarea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei de către deţinătorii sau administratorii de imobile, nerespectarea unui climat de ordine şi nerespectarea normelor privind colectarea deșeurilor şi salubrizarea.

De asemenea, se au în vedere nerespectarea normelor referitoare la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei parcurilor, scuarelor, zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, cimitirelor şi alte locuri publice, nerespectarea normelor privind transportul de mărfuri şi persoane, nerespectarea normelor privind întreținerea şi asigurarea viabilității drumurilor publice, precum şi nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în pieţele, târgurile, oboarele, precum și în cimitirile din municipiul Iaşi.

Proiectul stabileşte şi cuantumul sancţiunilor aplicate contravenţional, acesta variind între 200 şi 2.500 de lei.

Spre exemplu, va fi penalizată cu amendă contravenţională cu valori între 200 şi 500 de lei difuzarea de muzică în mijloacele de transport în comun la un nivel de natură să deranjeze călătorii. De asemenea, nerespectarea obligației deținătorilor sau administratorilor de imobile de a întreţine curăţenia pe trotuarele şi spaţiile verzi din dreptul imobilelor va fi sancţionată cu amendă variind între 1.000 şi 1.500 de lei. Vânzarea ambulantă neautorizată de preparate alimentare ori nealimentare în incinta pieţelor va atrage o amenzi cu vlalori cuprinse între 600 şi 1.200 de lei, în timp ce circulaţia cu vehicule, indiferent de modul de propulsie a acestora (exceptând persoanele cu dizabilități locomotorii care circulă cu vehicule speciale, altele decât autoturismele), în parcuri ori pe spaţii verzi, precum şi distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace vor fi sancţionate cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 1.500 de lei.

Amenzile cele mai mari, cu valori de 2.000 – 2.500 de lei, vor fi aplicate mai multor contravenţii, printre care se numără atingerea adusă prestigiului sau ameninţarea săvârşită împotriva agentului constatator ori împiedicarea prin orice formă a agentului constatator de către persoanele prezente la faţa locului de a lua măsuri de sancţionare a contravenientului, cât şi refuzul acestuia din urmă de a prezenta actul de identitate la cererea agentului constatator, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice, toxice ori momeli otrăvite pe terenurile aparținând domeniului public sau nerespectarea obligației de a lua măsuri în calitate de proprietari sau administratori de imobile privind îngrădirea şi salubrizarea terenurilor pe care le deţin, inclusiv prin cosirea, tăierea și îndepărtarea vegetației spontane, toaletarea arborilor și arbuștilor până la limita de proprietate.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here