Incepe acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie pentru sezonul rece

0
57

De luni, 3 octombrie 2022, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, va începe acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei, precum și a stimulentelor pentru energie acordate în baza prevederilor Legii nr. 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
În cazul încălzirii locuinţei cu agent termic în sistem centralizat și a suplimentelor pentru energie aferente, ajutoarele se acordă familiilor care au un venit de maxim 1.386 de lei pe membru de familie. De asemenea, persoanele singure cu venituri de maxim 2.053 de lei vor putea primi ajutoare.
AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ
În cazul unei familii:
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Până la 200 100% Cf. consumului lunar 10
Între 200.1 – 320 90% Cf. consumului lunar 10
Între 320.1 – 440 80% Cf. consumului lunar 10
Între 440.1 – 560 70% Cf. consumului lunar 10
Între 560.1 – 680 60% Cf. consumului lunar 10
Între 680.1 – 920 50% Cf. consumului lunar 10
Între 920.1 – 1040 40% Cf. consumului lunar 10
Între 1040.1 – 1160 30% Cf. consumului lunar 10
Între 1160.1 – 1280 20% Cf. consumului lunar 10
Între 1280.1 – 1386 10% Cf. consumului lunar 10
În cazul unei persoane singure:
Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% Cf. consumului lunar 10
AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE
Valoarea maximă de referință – 250 lei
În cazul unei familii:
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Până la 200 100% 250 10
Între 200.1 – 320 90% 225 10
Între 320.1 – 440 80% 200 10
Între 440.1 – 560 70% 175 10
Între 560.1 – 680 60% 150 10
Între 680.1 – 920 50% 125 10
Între 920.1 – 1040 40% 100 10
Între 1040.1 – 1160 30% 75 10
Între 1160.1 – 1280 20% 50 10
Între 1280.1 – 1386 10% 25 10
În cazul unei persoane singure:
Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 25 10
AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ
Valoarea maximă de referință – 500 lei
În cazul unei familii:
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Până la 200 100% 500 30 (70)
Între 200.1 – 320 90% 450 30 (70)
Între 320.1 – 440 80% 400 30 (70)
Între 440.1 – 560 70% 350 30 (70)
Între 560.1 – 680 60% 300 30 (70)
Între 680.1 – 920 50% 250 30 (70)
Între 920.1 – 1040 40% 200 30 (70)
Între 1040.1 – 1160 30% 150 30 (70)
Între 1160.1 – 1280 20% 100 30 (70)
Între 1280.1 – 1386 10% 50 30 (70)
În cazul unei persoane singure:
Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 50 30 (70)
În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.
AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI
Valoarea maximă de referință – 320 lei
În cazul unei familii:
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Până la 200 100% 320 20
Între 200.1 – 320 90% 288 20
Între 320.1 – 440 80% 256 20
Între 440.1 – 560 70% 224 20
Între 560.1 – 680 60% 192 20
Între 680.1 – 920 50% 160 20
Între 920.1 – 1040 40% 128 20
Între 1040.1 – 1160 30% 96 20
Între 1160.1 – 1280 20% 64 20
Între 1280.1 – 1386 10% 32 20
În cazul unei persoane singure:
Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 2053 10% 32 20
Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată (ex: energie termică, gaz metan, energie electrică, combustibili solizi sau gazoși), iar suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.
Ajutorul acordat nu va putea depăși consumul efectiv înregistrat în luna respectivă.
Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere se depun însoţite de:
– actele doveditoare privind identitatea;
– veniturile;
– starea de proprietate/închiriere/folosinţă a imobilului pentru care se solicită ajutorul;
– facturile privind utilitățile avute;
la sediul Direcţiei de Asistență Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, în intervalul orar 8:30 – 12:30, în zilele de luni şi marţi, respectiv 12:00 – 16:00 în ziua de joi.
Nu se iau în calcul la stabilirea venitului total al familiei:
– Sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
– Sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
– Bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr.448/2006;
– Bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socioeconomice dezavantajate, ori din învățământul profesional;
– Stimulentul educaţional;
– Sprijinul financiar acordat elevilor beneficari ai programului “Bani de liceu”;
– Veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
– Sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
– Sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.
În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinței nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosință unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obținute ca urmare a valorificării acestor bunuri și se va putea beneficia de ajutorul pentru încălzire și stimulentele pentru energie.
Pentru persoanele care nu au venituri este necesară o adeverință de venituri eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Locale.
Solicitările primite până la data de 20 noiembrie 2022 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie 2022. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie 2022.
Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here