Incompetenta maxima in Primaria Iasi! Locotenentii lui Nichita arunca 3 miliarde de lei vechi pe servicii juridice

0
68

Aparatul juridic al Primariei a intrat in vacanta. Pe fondul incompetentei propriului aparat de specialitate, compus din 11 juristi, dar si a salariilor jenant de mici care alunga toti specialistii, primarul Nichita, prin cei doi locotenenti ai sai, directorii Cosmin Coman si Dumitru Tomorug, au aprobat alocarea sumei de 300.000 lei pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru proiectele Municipiului Iasi, pe parcursul acestui an.
Din motivarea facuta de cei doi directori se desprinde frica de erorile care s-ar putea strecura in derularea proiectelor europene cu finantarea nerambursabila, care fie vor putea fi blocate, fie va trebui ca sumele puse la dispozitie sa fi returnate.
Municipiul Iasi derulează numeroase proceduri de achiziţie publică de complexitate şi importanţă deosebită, dintre care un număr important sunt aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă, cu valori estimate ridicate. Atribuirea şi derularea corespunzătoare a acestor categorii de contracte este de importanţă majoră pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei. Organizarea şi desfăşurarea unor astfel de proceduri, in toate etapele (de la pregătirea documentaţiilor şi până la atribuirea contractelor), dar şi derularea corespunzătoare a contractelor în cauză necesită servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică specializată pe care nu le poate asigura Serviciul Juridic al instituţiei”, a spus Cosmin Coman.
Pentru a ilustra dificultatea, importanţa şi valoarea achiziţiilor publice pe care numai Directia de Dezvoltare si Proiecte Europene le derulează, cei doi menţioneaza că proiectele aflate in derulare, finanţate din fonduri europene sunt actualmente in număr de 16, cu o valoare de peste 740.000.000 lei. De asemenea, apare ca stringentă şi necesitatea reprezentării intereselor instituţiei în faţa organismelor/instanţelor specializate (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Secţiile de Contencios Administrativ şi Fiscal ale Tribunalelor şi Curţilor de Apel competente etc.) în litigiile specifice aferente atât derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cât şi executării acestor contracte.
Mai mult, acestia mai arata este necesară asigurarea unor servicii juridice specializate în vederea anulării notelor/proceselor verbale şi a oricăror alte acte de constatare şi sancţionare a posibilelor neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în condiţiile în care corecţiile aplicate de organismele cu atributii în acest sens sunt numeroase, iar valoare acestora este ridicată. La aceste corecţii se pot adauga şi alte sancţiuni specifice atribuirii contractelor de achiziţie publică, cum ar fi amenzile contravenţionale în cuantum ridicat aplicate de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice sau măsurile dispuse de Curtea de Conturi sau Autoritatea de Audit, sancţiuni care pot fi contestate în condiţiile legii.
Reprezentarea în cadrul acestor litigii complexe poate fi asigurată în mod corespunzător (pentru obţinerea unor rezultate favorabile) de persoane care deţin specializarea şi experienţa necesară şi care cunosc practica judiciară în domeniile sus-menţionate. Pină la 13 februarie 2015 trebuie aprobate, prin acte adiţionale, noile valori ale contractelor de finanţare pe fonduri europene”, a spus Cosmin Coman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here