Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi recrutează tineri pentru admiterea la scolile militare ale MAI

0
77

În anul 2015 vor fi organizate concursuri de admitere în vederea ocupării a 315 locuri pentru Jandarmerie în şcolile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi recrutează candidaţi în vederea luării în evidenţă şi, ulterior, întocmirii dosarelor pentru participarea la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015, după cum urmează:

 Academia de Poliţie A.I. Cuza Bucureşti – 65 de locuri (din care 10 locuri specializarea Drept, 55 locuri specializarea Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică)
 Şcoala Militară de Subofiţeri Grigore Alexandru Ghica Drăgăşani – 125 locuri
 Şcoala Militară de Subofiţeri Petru Rareş Fălticeni – 125 locuri.

Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi recrutează candidaţi în vederea întocmirii dosarelor pentru participarea la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pentru Ministerul Afacerilor Interne, sesiunea 2015, după cum urmează:

 Academia Tehnică Militară Bucureşti – 72 locuri
 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 locuri
 Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă’’ Braşov – 10 locuri
 Institutul Medico – Militar – 15 locuri
 Academia Navală Mircea cel Bătrân – 2 locuri
 Academia Naţională de Informaţii ,, Mihai Viteazu’’ – 20 locuri
 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 38 locuri
 Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 3 locuri.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 să cunoască limba romană scris şi vorbit;
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la sediul I.J.J. Iaşi, din Bd. Poitiers nr. 18-22 sau la tel. 0232-410425 int. 24604 – Compartiment Resurse Umane.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here