Noi reglementări privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor

0
63

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care se completează definiția utilizatorului de pășuni și fânețe și cu fermierii care nu dețin animale, dar desfășoară alte activități agricole specifice categoriei de folosință a pășunilor și fânețelor. Astfel se evită tratarea diferențiată a fermierilor în cazul accesării de către aceștia a măsurilor din cadrul noii politici agricole comune. Menținerea definiției de până acum ar fi dus la imposibilitatea accesării schemei de plată unică pe suprafață de către aproximativ 260 mii de fermieri, deținători ai unei suprafețe de 1,35 milioane hectare de pășuni și fânețe.
Actul normativ reglementează și posibilitatea depunerii întârziate a cererilor unice de plată și după data de 15 iunie 2015. De asemenea, se reglementează accesul formelor asociative de proprietate la schemele de plăți pentru suprafețele de pajiști permanente utilizate, indiferent dacă membrii acestora dețin sau nu animale.
Mai multe state membre ale Uniunii Europene au întâmpinat dificultăți în implementarea noilor scheme de plăți, printre ele aflându-se și România. S-a ajuns, astfel, la întârzieri în demararea campaniei de depunere a cererilor unice de plată la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, iar situația afectează posibilitatea fermierilor de a depune cererea unică de plată până la data de 15 iunie. Până în prezent au depus cereri aproximativ 331.000 de fermieri din cei peste un milion de potențiali beneficiari ai plăților.
Nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență ar avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, prin neaccesarea fondurilor alocate României în perioada 2015-2020, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al țării, prin neexploatarea adecvată a terenurilor de pășuni și fânețe, degradarea acestora și diminuarea resurselor de hrană pentru animale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here