OCPI Iasi a incheiat contracte cu 72 de comune din judetul Iasi, pentru inscrierea proprietatilor in evidentele de cadastru

0
104

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Iasi a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor cu 71 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 72 eligibile. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Iași în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2022, este de 11.495.000 de lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a opta etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Iași.
Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Iași, conform listei atașate.
Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Iași trebuie să găsească prestatori în termen de 60 de zile de la data închierii contractului de finanțare. ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.
În anul 2022, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
În prezent, din totalul de 98 de UAT-uri din județul Iași, în 65 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.
Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.
Persoană de contact:
Giuliano POPA – purtător de cuvânt, tel. (0232) 316797, e-mail : is@ancpi.ro
* Prin imobil se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.
**Sectorul cadastral este unitatea de suprafață, delimitată de elemente liniare stabile în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.
Lista UAT-urilor care au încheiat în anul 2022 contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu OCPI Iași:

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 84 = 94