Olimpiada nationala de limba rusa si croata materna se desfasoara la Iasi

0
69

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi organizează, în partener iat cu Uniunea Croaților din R omânia (UCR), Comunitatea Rușilor Lip oveni din România (CLRR), Prim ăria Municipiului Iași și Univ ersitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, etap a națională a celei de-a XXV-a ediţii a Olimpiadei de L imbă Rusă Maternă și a celei d e-a XXVII-a ediţii a Olimpiadei de Limbă Croată Maternă, în peri oada 2-5 mai 2019.

Competiția este inclusă în cal endarul olimpiadelor școlare e laborat de Ministerul Educației Națion ale și a debutat cu vizitarea catedrei de slavistică Petru Caraman și a Sălii Pașilor Pie rduți la Universitatea Alexand ru Ioan Cuza din Iași.

La această ediție participă 57 de elevi care studiază limba rusă maternă in județele: Brăi la, Constanța, Iași, Suceava ș i Tulcea, precum și 13 elevi care studia ză limba croată maternă in jud ețul Caraș Severin. Probele ol impiadei se vor desfășura la C olegiul Național Mihai Eminesc u. Programul manifestarii comb ină aspectul competitional cu activități cu ltural-educative de vizitare a obiectivelor tur istice din zona Copou și din c entrul istoric al municipiului Iași, in incercarea de a oferi elevilor participanti o experienta de invatare completa, formala, precum si nonformala.

Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here